Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

8.11.2017 Uzupełnienie komunikatu, dot. przedłużenia śledztwa w sprawie wypadku kolumny rządowej do którego doszło w dniu 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu.

W uzupełnieniu komunikatu z dnia dzisiejszego, dotyczącego wypadku kolumny rządowej do którego doszło w dniu 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu, podaję, iż akta główne sprawy zostały przekazane do IES w Krakowie w czerwcu 2017 roku.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy biegli wskazali na potrzebę uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących danych utrwalonych na rejestratorach zamontowanych w samochodzie Audi A8.

Czynności dowodowe w tym zakresie, związane z ponownym odczytaniem i przetworzeniem danych wykonywane były kilkukrotnie, w okresie od lipca do października 2017 roku, w tym również z udziałem biegłych z IES w Krakowie.

Wyniki badań przekazywane były niezwłocznie po wykonaniu do IES w Krakowie, po raz ostatni w dniu 2 listopada br.

O ile biegli uznają tak uzupełnione materiały za w pełni wystarczające do wydania opinii, winna być ona sporządzona w terminie jednego miesiąca.

 

Aktualności