Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

8.09.2017 Materiały dotyczące przetargu w sprawie Strzelnicy

W dniu 07.09.2017r. zarejestrowano w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Podgórze postępowanie o czyn z art. 276 kk polegający na ukryciu dokumentacji przetargowej. W dniu 08.09.2017r. do Prokuratury wpłynęło uzupełnienie zawiadomienia, w którym wskazuje na możliwość popełnienia przestępstwa przez członków komisji przetargowej oraz Prezydenta Miasta Krakowa. W dniu 06.09.2017r. funkcjonariusze KP VI w Krakowie podjęli  na skutek zgłoszenia interwencję w Zarządzie Infrastruktury Sportowej, w wyniku której doszło do zabezpieczenia w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej dokumentacji przetargowej.

Na obecnym etapie trwają czynności mające na celu weryfikację zawiadomienia, w tym procesowe zabezpieczenie kwestionowanej dokumentacji.

Aktualności