Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

8.12.2017 Informacja o czynnościach w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym w Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Krakowie, dotyczącym wypadku kolumny rządowej w dniu 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu.

W związku z pytaniami dotyczącymi postępowania przygotowawczego, prowadzonego w Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Krakowie, dotyczącym wypadku kolumny rządowej w dniu 10 lutego 2017 roku w Oświęcimiu, Prokuratura Okregowa w Krakowie informuje:

1)   W toku śledztwa o sygn. PO I Ds. 11.2017 prowadzonego przeciwko Sebastianowi K. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art.177 §1 k.k. na szkodę Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, przesłuchano od dnia 10 lutego 2017 roku do chwili obecnej wszystkie ustalone osoby (w tym funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu), które mogły mieć informacje dotyczące zdarzenia z dnia 10 lutego 2017 roku z udziałem podejrzanego i pokrzywdzonych,

2)   Na chwilę obecną Prokuratura podejmuje czynności procesowe zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności wypadku drogowego z dnia 10 lutego 2017 roku. Koszty postępowania przygotowawczego zostaną wyliczone po przeprowadzeniu wszystkich czynności dowodowych i sporządzeniu końcowej decyzji merytorycznej,

3)   W prowadzonym przez tutejszą Prokuraturę pod sygn. PO I Ds. 11.2017 przeciwko Sebastianowi K. podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art.177 §1 k.k śledztwie, biegły z zakresu badania wypadków drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie - Jakub Zębala, nie był powoływany w charakterze biegłego, nie wykonywał on również żadnych innych czynności procesowych. Rola biegłego Jakuba Zębali w śledztwie PO I Ds. 11.2017 ograniczyła się do technicznej czynności podłączenia w pojeździe m-ki Audi w dniu 10 lutego 2017 roku licencjonowanego urządzenia do odczytywania danych z rejestratorów wypadkowych z wykorzystaniem systemu Bosch CDR,

4)   Zastępca Prokuratora Okręgowego w Krakowie - Maria Zębala, udała się na miejsce wypadku drogowego w dniu 10 lutego 2017 roku do miejscowości Oświęcim na polecenie Prokuratora Okręgowego w Krakowie. Rola prokurator Marii Zębali w czynnościach procesowych na miejscu zdarzenia sprowadzała się do uczestnictwa w oględzinach miejsca zdarzenia, która to czynność procesowa przeprowadzana była pod nadzorem Pani Prokurator Rejonowej w Oświęcimiu,

5)   W toku śledztwa o sygn. PO I Ds. 11.2017 nie zasięgano opinii biegłego Heinza Burga w zakresie odczytu danych zapisanych w pamięci urządzeń rejestrujących parametry jazdy, w jakie był wyposażony pojazd m-ki Audi biorący udział w wypadku drogowym będącym przedmiotem śledztwa,

6)   Pojazd m-ki Audi biorący udział w wypadku drogowym będącym przedmiotem śledztwa, postanowieniem prokuratora został uznany za dowód rzeczowy i zgodnie z tym postanowieniem jest przechowywany do dyspozycji Prokuratury.

Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa, na jego obecnym etapie, bardziej szczegółowe informacje odnośnie wspomnianych kwestii nie będą udzielane.

Aktualności