Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

9.09.2017 Informacja w sprawie usiłowania rozboju w dniu 5 września 2017 roku w Krakowie

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód nadzoruje postępowanie przygotowawcze przeciwko Jakubowi D. i Sebastianowi P. podejrzanym o usiłowanie dokonania w dniu 5 września 2017 roku pomiędzy godziną 23°° a 24°° w rejonie ulicy Floriańskiej oraz ulicy Dominikańskiej w Krakowie rozbojów na dwóch pokrzywdzonych.

Jak ustalono w toku śledztwa, sprawcy w trakcie pierwszego zdarzenia usiłowali  dokonać kradzieży portfela, dokumentów i pieniędzy o łącznej wartości 340 zł na szkodę pokrzywdzonego, po uprzednim użyciu przemocy polegającej na uderzeniu go butelką w głowę oraz grożąc mu pobiciem i kopaniem. Sprawcy podeszli do pokrzywdzonego w rejonie ulicy Floriańskiej, zaczepiając go i blokując mu drogę, po czym zażądali wydania pieniędzy. Pokrzywdzony został uderzony przez jednego ze sprawców butelką, doznając rany ciętej głowy. Sprawcy ponowili żądanie grożąc pobiciem i kopaniem pokrzywdzonego, jednakże zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na postawę pokrzywdzonego i obecność osób trzecich.

W trakcie drugiego ze zdarzeń, mających miejsce w odstępie kilkunastu minut sprawcy usiłowali dokonać kradzieży telefonu komórkowego  o wartości 1500 zł oraz portfela z zawartością pieniędzy w kwocie 1200  zł  i dokumentów na szkodę drugiego pokrzywdzonego po uprzednim użyciu przemocy polegającej na przewróceniu  pokrzywdzonego na ziemię i kopaniu.

Zdarzenie miało miejsce w rejonie ulicy Dominikańskiej na wysokości Plant. Jeden z podejrzanych kopnął pokrzywdzonego w plecy, zaś  drugi ze sprawców usiłował wyrwać mu telefon z ręki.  Obaj przewrócili go na zimie i zaczęli kopać żądając wydania telefonu i portfela.   Z uwagi na fakt, iż motorniczy nadjeżdżającego tramwaju zatrzymał pojazd i włączył światła awaryjne podejrzani nie dokonali zaboru mienia pokrzywdzonego i spłoszeni zbiegli. Pokrzywdzony wskutek działania sprawców nie doznał obrażeń. Obydwaj sprawcy byli pod wpływem alkoholu.

Jeden z podejrzanych zatrzymany został bezpośrednio na miejscu zdarzenia, zaś drugi w dniu 6 września 2017 roku.

Funkcjonariusze Policji przedstawili podejrzanym dwa zarzuty usiłowania rozboju. W trakcie przesłuchania przeprowadzonego w trybie art. 308 kpk jeden z podejrzanych przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, składając jednakże wyjaśnienia niezgodne z poczynionymi ustaleniami faktycznymi. Drugi z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, a w złożonych wyjaśnieniach wskazał na wyłączne działanie drugiego ze sprawców, zasłaniając się przy tym stanem upojenia alkoholowego.

Akta sprawy wraz z podejrzanymi przekazane zostały do dyspozycji Prokuratury Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód w dniu 7 września 2017 roku. Równocześnie złożony został przez funkcjonariuszy Policji wniosek o zastosowanie względem podejrzanych nieizolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji, jako zabezpieczającego prawidłowy tok postępowania przygotowawczego.

Przesłuchani przez prokuratora w charakterze podejrzanych obydwaj sprawcy przyznali się do zarzuconych im czynów, składając jednakże wyjaśnienia analogiczne do zaprezentowanych uprzednio. Jednocześnie obydwaj podejrzani wyrazili skruchę z powodu popełnienia zarzucanych im czynów. Mając na względzie dotychczasową niekaralność podejrzanych, posiadanie stałego miejsca zamieszkania oraz stałego miejsca pracy, prokurator przychylił się do złożonego przez funkcjonariuszy Policji wniosku i zastosował względem obydwu podejrzanych dozór Policji.

Przeprowadzona w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie analiza akt sprawy wskazuje, iż w stosunku do obydwu podejrzanych zachodziły przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Działania podjęte przez prokuratorów zajmujących się sprawą będą przedmiotem postępowania służbowego.

 

Aktualności