Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia dot. działalności zorg. grupy przestępczej

26-02-2008

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom działającym w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez 43-letniego Andrzeja S. wspólnie z inną ustaloną osobą, co, do której wyłączono materiały procesowe do odrębnego postępowania. Grupa miała na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz przeciwko dokumentom, polegających na podrabianiu i posługiwaniu się podrobionymi dokumentami jako autentycznymi, w tym podrobionymi dokumentami na nazwiska różnych wcześniej ustalonych osób, będących właścicielami rachunków bankowych w różnych bankach oraz wyłudzaniu na ich podstawie środków pieniężnych z ustalonych uprzednio rachunków bankowych tych osób – na szkodę banków, w łącznej wysokości nie mniejszej niż 8.970.039 zł stanowiącej mienie znacznej wartości. Grupa pozyskiwała dane o kliencie posiadającym rachunek bankowy / nr rachunku, wzór podpisu/ od innego członka grupy – pracownicy banku Grażyny J. Planując przestępczy proceder stworzona została komputerowa baza danych osób pozostających w zainteresowaniu m.in. oskarżonych. Po wytypowaniu konkretnej osoby ustalano kto będzie bezpośrednim wykonawcą przestępstwa czyli kto podając się za właściciela rachunku bankowego dokona operacji na jego rachunku transferując środki pieniężne na inny rachunek, kto przejmie środki i je rozdzieli itp. Śledztwem objęto 4 przypadki wyłudzeń z rachunków bankowych na szkodę 3 różnych banków, które zostały popełnione w ramach działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa działała w okresie od sierpnia 2004 roku do marca 2005 roku w Krakowie oraz w innych miastach na terenie woj. śląskiego. Przedstawiony mechanizm działania grupy został wykorzystany m. in. w wyłudzeniu kwoty ok. 8.600.000 zł z rachunku Henryka G. Bezpośredni wykonawca tego przestępstwa Zbigniew P. został prawomocnie osądzony w odrębnym postępowaniu. W obecnie zakończonym śledztwie pokrzywdzonymi są banki, w tym ING Bank Śląski, gdzie rachunki posiadał Henryk G. Pieniądze wyłudzone z banków transferowano na otwarte w tym celu konta bankowe utworzone na nazwiska osób, które utraciły wcześnie dokumenty tożsamości lub na fikcyjne firmy. W śledztwie Andrzej S. nie przyznał się ani do kierowania grupą przestępczą ani do podejmowania działań w imieniu grupy. Drugi oskarżony Krzysztof Sz. przyznał się do popełnienia zarzucanych nu czynów, złożył wyjaśnienia korelujące z zebranym materiałem dowodowym. Uczestnicy grupy: -Aleksander Sz. nie przyznał się do udziału w grupie przestępczej, przyznał się jedynie do wyłudzenia kwoty 260 000 zł na szkodę jednego z banków, natomiast- Grażyna J. przyznała się do złamania tajemnicy bankowej i udostępnienia Andrzejowi S. dokumentów bankowych, nie przyznając się do udziału w tej grupie. Wszystkim oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat 10.
Z akt sprawy wyłączono materiały procesowe zarówno przeciwko innym ustalonym członkom grupy w tym osobie, która kierowała wspólnie z Andrzejem S. tą grupą. jak i dotyczące współdziałania innych osób nie będącymi członkami grupy. Śledztwo w tym zakresie jest kontynuowane. Sprawa ta jest rozwojowa i dlatego z uwagi na dobro postępowania bliższych danych związanych z działaniem grupy prokuratura nie udziela.

Aktualności