Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia dot. działania grupy przestępczej.

23-05-2012

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 18 osobom, w tym 11, a to: Szymonowi M., Mariuszowi S., Annie W., Elżbiecie M.- S., Damianowi G., Dariuszowi C., Agnieszce M., Adamowi M., Maciejowi K., Krzysztofowi W. i Sebastianowi D., którzy w okresie od 1 sierpnia 2008 roku do 30 czerwca 2011 roku, w Chrzanowie, Trzebini oraz innych nieustalonych miejscowościach województwa małopolskiego, brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez Szymona M. i Annę W., funkcjonującej według założonego planu działania, zakładającego określony podział ról i korzyści uzyskanych z przestępstw, w skład której wchodzili: Mariusz S., Maciej K., Dariusz Ch., Agnieszka M., Adam M., Elżbieta M – S., Damian G. oraz inne ustalone osoby, co do których materiały wyłączono do odrębnego postępowania, mającej na celu nabywanie wbrew przepisom ustawy od ustalonych i nieustalonych do chwili obecnej osób środków odurzających w postaci marihuany i haszyszu oraz substancji psychotropowych w postaci amfetaminy, a następnie wprowadzanie ich do obiegu poprzez ich sprzedaż, przy czym Anna W. i Szymon M. wydawali polecenia pozostałym członkom grupy, organizowali i wyznaczali ilości, organizowali dystrybucje uzyskanych narkotyków, utrzymywali kontakty i rozliczali się finansowo z odbiorcami, wskazywali odbiorców i ilości narkotyków im dostarczanych, zapewniali środki finansowe, oraz miejsca magazynowania narkotyków, a nadto Szymon M. wraz z ustaloną osobą, co do której materiały wyłączono do odrębnego postępowania, prowadził plantację konopi indyjskich, Mariusz S. pośredniczył w dystrybucji hurtowych ilości narkotyków pomiędzy poszczególnymi członkami grupy, odbierał środki finansowe pochodzące ze sprzedaży narkotyków, Maciej K. oraz Krzysztof W. zajmowali się dostarczaniem hurtowych ilości głównie środka psychotropowego w postaci amfetaminy a także odbierali w ilościach hurtowych środek odurzający w postaci marihuany, Agnieszka M., Adam M. oraz Elżbieta M.- S. uczestniczyli w mieszaniu, porcjowaniu i odpowiednim pakowaniu narkotyków przeznaczonych do ich dalszej dystrybucji, a dodatkowo Elżbieta M. – S. prowadziła plantację konopi innych niż włókniste, Damian G., Dariusz Ch. oraz inne ustalone osoby, co do których materiały wyłączono do odrębnego postępowania, zajmowali się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających w postaci marihuany oraz substancji psychotropowych w postaci amfetaminy, przy czym grupa ta w okresie od 1 sierpnia 2008 do czerwca 2011 wprowadziła łącznie do obrotu co najmniej 15,125 kilogramów substancji psychotropowej w postaci amfetaminy o łącznej wartości 226875zł oraz 14,5 kilograma środka odurzającego w postaci marihuany o łącznej wartości 290000zł i 900 gram haszyszu o łącznej wartości 12600zł, o łącznej wartości 529475zł,
Ponadto wymienionych oskarżono o posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających, w szczególności amfetaminy w szczególności:
Szymona M. o to, że
- posiadał znaczne ilości środków psychotropowych w postaci amfetaminy o łącznej wadze 6 kilogramów co stanowi 60.000 porcji konsumenckich, a nadto posiadał znaczne ilości środków odurzających w postaci co najmniej 3,5 kilograma ziela konopi co stanowi 29.166 porcji konsumenckich,
-wbrew przepisom ustawy prowadził wraz z ustaloną osobą, co do której materiały wyłączono do odrębnego postępowania, plantację w postaci 158 krzewów konopi indyjskich,
Mariusza S. o to, że:
- wbrew przepisom ustawy posiadał znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci co najmniej 4,6 kilograma amfetaminy co stanowi 46.000 porcji konsumenckich oraz znaczną ilość środków odurzających w postaci co najmniej 13,8 kilograma marihuany co stanowi 92.000 porcji konsumenckich oraz 400 gram haszyszu,
-posiadał wbrew przepisom ustawy znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci łącznie 9 (dziewięciu) kilogramów amfetaminy, oraz znaczną ilość środka odurzającego w postaci łącznie 5,5 kilograma marihuany
Annę W. o to, że:
- posiadała znaczne ilości środków psychotropowych w postaci amfetaminy o łącznej wadze 6 kilogramów co stanowi 60.000 porcji konsumenckich, a nadto posiadała znaczne ilości środków odurzających w postaci co najmniej 3,5 kilograma ziela konopi co stanowi 29.166 porcji konsumenckich,
Elżbietę M. – S. o to, że:
wbrew przepisom ustawy uprawiała konopie inne niż włókniste w postaci 84 sztuk roślin, przy czym uprawa ta mogła dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste, oraz zajmowała się porcjowaniem, pakowaniem środków odurzających i psychotropowych
Damiana G. o to, że:
-posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci 6 (sześciu ) kilogramów marihuany, co stanowi co najmniej 40.000 porcji konsumenckich, oraz znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci 200 gram amfetaminy, co stanowi 4000 porcji konsumenckich
Dariusza C. m. in. o to, że:
- wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości co najmniej 500 gram co stanowi 5.000 porcji konsumenckich
Agnieszkę M. o to, że:
-wbrew przepisom ustawy posiadała znaczne ilości środka odurzającego w postaci 1,8 kilograma marihuany
Adama M. o to, że:
-wbrew przepisom ustawy posiadał znaczne ilości środka odurzającego w postaci nie mniej niż 8 kilogramów substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, oraz 14,5 kilograma środka odurzającego w postaci marihuany i 300 gram haszyszu, o łącznej wartości nie mniejszej niż 410.000zł, a nadto w dniu 13 lipca 2011r. posiadał środki odurzające w postaci 994 grama marihuany, co stanowi 6626 działek konsumenckich, 605 grama haszyszu co stanowi 1512 działek konsumenckich, 1148 grama amfetaminy, co stanowi 11.480 działek konsumenckich i 242 sztuki tabletek ekstazy, o łącznej wartości co najmniej 32.512 zł, czyniąc przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu,
Macieja K. o to, że:
- wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w ilości co najmniej 3 kilogramów o wartości nie mniej niż 45.000PLN co stanowi 30.000 porcji konsumenckich , oraz znaczną ilość środków odurzających w postaci łącznie 4 kilogramów marihuany, a następnie w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził wymienione środki do obrotu poprzez ich sprzedaż Mariuszowi S.,
-wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość substancji odurzającej w postaci 2 kilogramów marihuany co stanowi 13.333 porcji konsumenckich o wartości nie mniejszej niż 40.000PLN i 300gram haszyszu o wartości 4200zł ,a następnie wprowadził wymienione środki do obrotu poprzez ich ustalonej osobie
- wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci łącznie 2 kilogramów marihuany, a następnie wprowadził ją do obrotu poprzez sprzedaż ustalonej osobie
Krzysztofa W. o to, że:
-wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość środka odurzającego w postaci 1 (jednego) kilograma i 200gramów marihuany, co stanowi co najmniej 8.000 porcji konsumenckich, oraz znaczna ilość substancji psychotropowej w postaci 250 gram amfetaminy
-wbrew przepisom ustawy posiadał znaczna ilość środka odurzającego w postaci 2 (dwóch) kilogramów marihuany, co stanowi co najmniej 13.000 porcji konsumenckich, a następnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził wymienione środki do obrotu poprzez ich sprzedaż nieustalonym osobom,
Sebastiana D. o to, że:
-wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci 150 gram amfetaminy o wartości 2250zł, co stanowi 1500 porcji konsumenckich, oraz 300 gram środka odurzającego w postaci marihuany o wartości 6000 zł,
Ponadto aktem oskarżenia objęto 7 osób, które nabywały narkotyki od w/wym. członków grupy przestępczej przy czym jeden z tych oskarżonych - Miłosz D. pozostaje również pod zarzutem udzielenia środka odurzającego osobie małoletniej (art.59 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. – Za ten czyn Miłoszowi D. grozi kara pozbawienia wolności od 3 lat, pozostałym 6 osobom grożą kary pozbawienia wolności do lat 5 lub 10).
Przesłuchani w charakterze podejrzanych: Mariusz S., Adam M., Ryszard K., Sebastian D., Jarosław K., Elżbieta M.-S., Gracjan M. i Łukasz F. złożyli wyjaśnienia zgodne z poczynionymi w sprawie ustaleniami faktycznymi.
Przesłuchani w charakterze podejrzanych: Dariusz Ch., Miłosz D., Adrian K., Tomasz P. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, a Szymon M., Maciej K., Anna W., Krzysztof W., Damian G. nie przyznali do popełnienia zarzucanych im czynów i skorzystali nadto z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
11 oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat 10. Oskarżeni są w wieku od 23 lat do 55 lat, siedem osób jest tymczasowo aresztowanych, jedna przebywa w areszcie do innej sprawy. Większa część z oskarżonych była już karana głównie za posiadanie narkotyków. Wobec 8 podejrzanych śledztwo jest kontynuowane i sprawę tę można określać jako rozwojową.

Aktualności