Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia dot. przywłaszczenia pieniędzy na szkodę ZIKiT w Krakowie.

 Prokuratura Rejonowa dla Krakowa Nowej – Huty skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko 2 osobom: Iwonie Cz. i Andrzejowi D. Podejrzani działali wspólnie w okresie od 28 czerwca 2007  roku do 11 kwietnia 2011 roku w Krakowie, Iwona Cz. pełniąc funkcję publiczną głównej księgowej Krakowskiego Zarządu Komunalnego w Krakowie / po przekształceniach organizacyjnych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu /, przekraczając swoje uprawnienia i niedopełniając obowiązków służbowych polegających na przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych ZIKiT, a Andrzej D. wiedząc jaką pełni funkcję Iwona Cz. i wykorzystując jej uprawnienia, przywłaszczyli powierzone pieczy Iwonie Cz. pieniądze w łącznej kwocie ponad5 mil. 664 tys. zł. stanowiące mienie wielkiej wartości na szkodę ZIKiT w Krakowie. Pieniądze te zostały przelane, bez podstawy prawnej, na konto bankowe prowadzącego działalność gospodarczą Andrzeja D. Przelewów w tym czasie było31, ana konto Andrzeja D. przekazywane były różne kwoty w granicach od ok. 20 tys. zł do ok.1 mil. 150 tys zł. Przelewy pieniędzy z konta ZIKiT następowały na polecenie Iwony Cz. W dwóch przypadkach przelew nastąpił na podstawie rzeczywistej faktury wystawionej przez firmę Andrzeja D. ale wcześniej, w tym zakresie, kwota została już uiszczona. W pozostałych przypadkach w tytule przelewu powoływano się głównie na fikcyjną cesję wierzytelności / też na zwrot zabezpieczenia dotyczącego innego podmiotu /. Kwota prawie 700 tys. zł została zwrócona z konta firmy Andrzeja D. na konto ZIKiT :  w 2007 roku zwrócono ponad 424 tys. zł po kilku miesiącach od  przelania tej kwoty na konto firmy Andrzeja D.  Była to inna ska,   późniejsze przelewy były dokonywane na kolejną spółkę Andrzeja D. Kwota 266 tys. zł. została zwrócona jeszcze przed wszczęciem śledztwa w 2010 r.  Przesłuchana w charakterze podejrzanej Iwona Cz. przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, złożyła wyjaśnienia, w których podała, że działanie takie podjęła ze względów osobistych, wykorzystała zaufanie jakim darzyli ją pracownicy i dyrektorka. Kiedy raz udało się jej w ten sposób przelać pieniądze na konto Andrzeja D. robiła to dalej. Wszystkie pieniądze przekazała Andrzejowi D ,a on na swoją działalność gospodarczą. Potwierdził to w swoich wyjaśnieniach podejrzany Andrzej D., który również przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Podejrzani złożyli wniosek o dobrowolne poddanie się karze i taki wniosek został skierowany do Sądu wraz z aktem oskarżenia. Są to kary pozbawienia wolności - po 5 lat z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres próby wynoszący 7 lat,  grzywny po 20 tys. zł oraz orzeczenie dla Iwony Cz. zakazu zajmowania stanowiska związanego z pełnieniem funkcji funkcjonariusza publicznego na okres lat 7. Tytułem realizacji zawartej ugody na konto ZIKiT wpłynęła kwota 300 tys. zł wpłacona przez Andrzeja D. w dniu 25.06 br. Nadto w dniu 19.12 br wymieniony wpłacił kwotę 150 tys. zł jako częściową spłatę raty / do końca grudnia br miał wpłacić co najmniej 600 tys. zł/ i z tego wywiązał się wpłacając pozostała część raty w dniu 28 grudnia br.

Aktualności