Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia dot. Rafinerii Trzebinia.

04-01-2011

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie zakończył, skierowanym do sądu, aktem oskarżenia postępowanie dotyczące Rafinerii Trzebinia. Aktem oskarżenia objęto 4 osoby w tym: Grzegorza Ś. byłego Prezesa Zarządu Rafinerii Trzebinia S.A., Pawła K. b. członka Zarządu Rafinerii, Kazimierza T. b. pracownika Rafinerii odpowiedzialnego za przygotowanie biznesplanu dla budowy inwestycji do produkcji paliwa biodiesel w Rafinerii oraz Zenona Ch., który na podstawie zawartych z Rafinerią umów miał oceniać oferty, doradzać, oceniać technologie.
Grzegorz Ś. i Paweł K. odpowiedzą m. in. za niedopełnienie obowiązków należytego zajmowania się sprawami majątkowymi spółki i działania na szkodę Rafinerii, która poniosła wielką szkodę majątkową w wysokości prawie 82 mil. zł / o tyle została przekroczona planowana inwestycja/ dodatkowo powiększoną o kwotę 5,6 mil. Euro /część kwoty jaką zapłaciła Rafineria za instalację do produkcji bio –paliwa, a która została przekazana Zenonowi Ch. przez Prezesa jednej z niemieckich firm za pomoc w wygraniu przez tę firmę przetargu na tę inwestycję/. Kazimierz T. oskarżony został m in. o nakłonienie Prezesa Rafinerii do zatwierdzenia opracowanego biznesplanu, a Zenon Ch. o nakłanianie wspólnie z Kazimierzem T .do zawarcia umowy, która była zawyżona o kwotę 5,6 mil. Euro.
Z opinii biegłych z zakresu zarządzania wynika, że biznesplan oparty został na nierealnych podstawach, zaś wzrost ceny linii produkcyjnej – o prawie 82 mil. zł. – wynikał z faktu, że biznesplan zakładał wykorzystanie starej infrastruktury w Rafinerii, a inwestycja wymagała nowych obiektów np. zbiorników paliw, instalacji produkcyjnej i innych.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Zenon Ch. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Pozostali oskarżeni również nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia, w których uznali własne działania za prawidłowe.
Wszystkim oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat 10.

Aktualności