Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia dotyczący porwań.

Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 6-ciu osobom, które w październiku 2013 roku porwały dla okupu mieszkankę Krakowa, a następnie przetrzymywały ją wbrew jej woli przez okres około dwóch tygodni, w celu zmuszenia osób dla niej najbliższych, do zapłaty okupu w zamian za jej uwolnienie.

Rodzina pokrzywdzonej zapłaciła okup w kwocie 280.000 złotych. Sprawcy żądali 1,5 mil. EURO. Wkrótce po przekazaniu okupu pokrzywdzona została uwolniona przez funkcjonariuszy Policji; kwota okupu została w całości odzyskana. /kwalifikacja tego czynu: z art. 252§1 kk i art. 282 kk  w zw. z art. 11§2 kk /

 

Ustalono też, że te same osoby latem 2013 roku usiłowały porwać inną osobę i w tym celu przyjeżdżały w rejon miejsca zamieszkania tego pokrzywdzonego z zamiarem jego uprowadzenia oczekując na dogodną sposobność do wzięcia go jako zakładnika. Taka sytuacja jednak nie nastąpiła.

 

Część podejrzanych jeszcze wiosną 2013 czyniła przygotowania do porwania dwóch innych osób. W tym celu m. in. wynajęli pomieszczenie, gdzie miała być przetrzymywana uprowadzona osoba, jak i gromadzili inne środki (m. in. kajdanki, paralizator). /ten czyn zakwalifikowano z art. 252§3 kk/

Łącznie zostało oskarżonych 7 osób, jeden z oskarżonych brał udział w przygotowaniach do porwania, a czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy.

 

Pokrzywdzeni dwoma ostatnimi czynami zamieszkiwali na terenie Małopolski lub Śląska. Wszyscy pokrzywdzeni to osoby majętne.

 

Ze względu na traumatyczny charakter zdarzenia dla pokrzywdzonych, groźbę instruktażu dla innych sprawców oraz dobro dalszego etapu postępowania odstąpiono od ujawniania sposobu działania sprawców.

 

Oskarżeni to mieszkańcy Aglomeracji Śląskiej, w różnym wieku (od 28 do 48 lat), wśród nich była też kobieta (do jej zadań należało m. in. pilnowanie pokrzywdzonej w czasie przetrzymywania). Część sprawców przyznała się do zarzutów.

 

W czasie przeszukania u jednego ze sprawców znaleziono ponad 2 kg środka odurzającego w postaci ziela konopi innych niż włókniste, co skutkowało  przedstawieniem mu zarzutu posiadania znacznej ilości tego narkotyku (o przest. z art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012, poz. 124 j. t.).

Pięć osób oskarżonych jest tymczasowo aresztowanych. Tylko jeden z oskarżonych nie był karany sądownie. Sześciu oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat, jednemu oskarżonemu grozi kara pozbawienia nawet do lat 4 i 6 miesięcy.

 

Aktualności