Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia dotyczący ucieczki skazanego.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Zachód oskarżyła 30 – letniego Adriana G., o to, że w dniu 13 maja 2014 roku w Krakowie, będąc pozbawionym wolności na podstawie orzeczenia Sądu,  / wyroku z dnia 10 stycznia 2011  roku / uwolnił się sam, w ten sposób, że zbiegł z zajęć kulturalno oświatowych.

W dniu 13 maja 2014 roku w godzinach 14.30-17.30 grupa osadzonych z Aresztu Śledczego w Krakowie odbywała zajęcia w kulturalno –oświatowe w kręgielni w Krakowie. W zajęciach tych uczestniczył m.in. odbywający karę 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczoną na mocy wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny z dnia 10 stycznia 2011 roku, skazany Adrian G. Opiekunem grupy więźniów był funkcjonariusz Służby Więziennej. W pewnym momencie, w trakcie zajęć, Adrian G. oddalił się z miejsca ich odbywania opuszczając budynek kręgielni. Gdy opiekun grupy ujawnił ucieczkę skazanego powiadomił o zdarzeniu swoich przełożonych. W wyniku przeprowadzonych poszukiwań o godzinie 2.22, w nocy z 13 na 14 maja 2013 roku ,Adrian G. został zatrzymany i doprowadzony do AŚ w Krakowie.  

         Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adrian G., po przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 242 § 1 k.k. przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Podał w nich, że powodem ucieczki była wiadomość o urodzeniu przez jego konkubinę dziecka i chęć zobaczenia go. Jednocześnie stwierdził, że nie otrzymał przepustki. 

Podawane przez skazanego okoliczności dotyczące ucieczki nie mają jednakże większego znaczenia dla oceny jego zachowania.  Zgodnie bowiem z treścią art. 141 a § 1 i 5 k.k.w. na decyzję Dyrektora Zakładu Karnego o odmowie udzielenia zezwolenia skazanemu zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej z powodów ważnych dla skazanego przysługuje środek prawny w postaci skargi. Tym samym skazany winien wykorzystać przysługujące mu uprawnienia celem wzruszenia niekorzystnej dla niego decyzji, a nie podejmować działania stanowiące realizację znamion przestępstwa.

Adrianowi G. grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Aktualności