Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia p-ko Annie Ch.

03-01-2011

Prokuratura Okręgowa w Krakowie zakończyła wątek śledztwa przeciwko Annie Ch. skierowanym do sądu aktem oskarżenia. Akt oskarżenia obejmuje 59 zarzutów dotyczących oszustw na szkodę rodziców małoletnich pacjentów oraz NFZ. w latach 2003 do 2008.
Część z zarzutów dotyczy wprowadzania rodziców pacjentów w błąd co do konieczności długotrwałego oczekiwania na refundowane zabiegi w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – Prokocimiu, a następnie operowanie dzieci tych osób w ramach zabiegów komercyjnych bez udzielenia tym osobom wyczerpującej informacji co do możliwości wykonywania zabiegów w ramach refundacji. W części z tych przypadków rodzice pacjentów płacili dodatkowe kwoty bezpośrednio do rąk lekarki, która utrzymywała, iż należy do tych zabiegów dopłacić. Uzyskane w ten sposób przez podejrzaną korzyści to ok. 22.000 złotych przyjętych bezpośrednio i ok. 24.000 złotych z prowizji zabiegów wykonanych komercyjnie ( ogólna wartość wykonanych w ten sposób zabiegów opłaconych w kasach placówek – ok. 60.000 złotych ).
Kolejna część zarzutów dotyczy przyjmowania pieniędzy od rodziców pacjentów za zabiegi, co do których – zdaniem podejrzanej – brak było możliwości refundacji, a które były w całości refundowane przez NFZ. Kwota przyjętych korzyści to ok. 21.000 złotych.
Dalsza część zarzutów dotyczy poświadczania nieprawdy w dokumentacji medycznej pacjentów i wprowadzania w błąd NFZ co do wykonanych w rzeczywistości zabiegów i uzyskiwania w ten sposób zawyżonej refundacji – ustalona szkoda NFZ – 10.000 złotych.
Po ogłoszeniu zarzutów podejrzana nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień i odpowiedzi na poszczególne pytania. Później złożyła wyjaśnienia, w których podała, że mogła pobierać opłaty czy dopłaty za zabiegi gdyż wykorzystywała lepszy sprzęt, który do niej należał. Nadto stwierdziła, że kolejki oczekujących na zabiegi w szpitalu były, sama zaś nie mogła kierować pacjentów na inny oddział.
W ramach pozostałej części śledztwa wyjaśniane są również inne wątki,
co skutkowało koniecznością przedłużenia okresu trwania śledztwa do końca czerwca 2011 r. Z uwagi na charakter i etap postępowania prokuratura nie udziela bliższych informacji tym  zakresie.      

Annie Ch.grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

                                                                                                     

Aktualności