Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia p-ko Rudolfowi K.

31-03-2008

W dniu dzisiejszym Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Rudolfowi K. Wymieniony został oskarżony o 75 przestępstw korupcyjnych oraz o 2 czyny płatnej protekcji popełnionych w okresie od 1996 do 2006 roku w Krakowie kiedy pełnił funkcję publiczną Ordynatora Katedry i Kliniki Endokrynologii i Płodności Państwowego Szpitala Klinicznego – Szpitala Uniwersyteckiego. Był też wtedy współudziałowcem w prywatnej klinice „Fertility Clinic Polsko- Amerykańska Klinika”. Po zakończeniu pełnienia funkcji ordynatora we wskazanej klinice powoływał się na swoje wpływy w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie podejmując się pośrednictwa w załatwieniu konkretnych zabiegów przeprowadzanych z wykorzystaniem sprzętu medycznego szpitala. W gabinetach znajdujących się zarówno w prywatnej klinice jak i w Szpitalu Uniwersyteckim Rudolf K. przyjmował pacjentów. W trakcie wizyt poza badaniami medycznymi, uzgodnieniami procesu leczenia dokonywano także uzgodnień co do kosztów przeprowadzanych procedur medycznych i poszczególnych zabiegów. Część zabiegów wykonywano w prywatnej klinice i ich w toku postępowania nie kwestionowano. Natomiast negatywnej ocenie podlegały te zabiegi, które wykonywano na terenie Szpitala Uniwersyteckiego po uprzednim żądaniu i przyjęciu przez Rudolfa K. korzyści majątkowych w zamian za ich przeprowadzenie z wykorzystaniem sprzętu szpitala.
Pacjentki, które godziły się na żądania Rudolfa K. były kierowane na badania laparoskopowe, zabiegi inseminacji i zapłodnienia in vitro.
Ceny tych usług były różne i wahały się od kwot rzędu 100 zł do kilku tysięcy w zależności od przeprowadzanych czynności medycznych. Łączna wartość przyjętych korzyści od pacjentów wyniosła około 120 000 zł. Pacjentki, które Rudolf K. przyjmował w gabinecie prywatnym otrzymywały od niego kartkę z zapisanym rodzajem zabiegu i terminem jego przeprowadzenia. Kartka ta zastępowała skierowanie do szpitala i z nią zgłaszały się one w Szpitalu Uniwersyteckim -w Klinice, która zatrudniała Rudolfa K. i tam na podstawie znajdujących się w niej wpisów były przyjmowane na oddział lub wprost kierowane do gabinetu, w którym wykonywano zabiegi medyczne. Przed zabiegiem każda z pacjentek musiała uiścić Rudolfowi K. lub wskazanym przez niego osobom, które pośredniczyły w przekazaniu pieniędzy, żądaną uprzednio kwotę. Po uiszczeniu tzw. „opłaty”, od której uzależniano przeprowadzenie czynności medycznych, wykonywano zabiegi, które wcześniej zostały wskazane przez Rudolfa K. Niektórym pacjentom na terenie szpitala wystawiano pokwitowania, rachunek, z którego wynikało, że zabieg przeprowadzono w Fertility Clinic, co było nieprawdą, gdyż wszystkie zabiegi, o wykonanie których został oskarżony, wykonano na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z wykorzystaniem znajdującego się tam sprzętu, leków, aparatury i tamtejszego personelu, pod nadzorem Ordynatora, którym był Rudolf K. W ten sposób Rudolf K. przyjmował nienależne świadczenia pieniężne, korzyści majątkowe. Pacjenci, którym wystawiono rachunek byli często przeświadczeni o poprawności funkcjonowania takiego właśnie systemu i nie zdawali sobie często sprawy z faktu, że zabiegi na terenie Szpitala Uniwersyteckiego są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie z pieniędzy wpłacanych przez pacjentów. Przekazywane pieniądze zasilały, bowiem jedynie majątek Rudolfa K. Zgodnie z zeznaniami przesłuchanych w sprawie świadków na terenie oddziału Szpitala Uniwersyteckiego, w którym pracował Rudolf K. wśród pacjentów i personelu funkcjonował nieoficjalny cennik poszczególnych usług i opłat za np. opiekę medyczną po zabiegu, za poszczególne czynności medyczne. W ten sposób zachowanie pacjentów wykorzystywał nie tylko Rudolf K. ale również inni lekarze Szpitala Uniwersyteckiego jak np. Mariusz B. czy Antonina L., co do których zapadły już prawomocne wyroki skazujące.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Rudolf K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym. Potwierdził przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za wykonywane na terenie szpitala Uniwersyteckiego zabiegi i stwierdził, że z uwagi na upływ czasu oraz ilość pacjentów nie jest w stanie bliżej ustosunkować się do jednostkowych zdarzeń. Jednocześnie złożył, zaaprobowany przez prokuratora, wniosek o dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego. Jest to kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby, grzywna oraz nałożenie zobowiązania do zwrotu bezprawnie uzyskanych korzyści. Z akt przeprowadzonego postępowania wyłączono materiał procesowy dotyczący ewentualnych nieprawidłowości na styku działalności Szpitala, prywatnej kliniki i NFZ- tu. W tym zakresie trwa kontrola UKS- u i po uzyskaniu wyników tej kontroli prokuratura podejmie dalsze czynności w tej sprawie.

Aktualności