Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia p-ko Zbigniewowi T.

02-12-2008

W śledztwie jakie prowadzi Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie wyłączony został materiał procesowy dot. Zbigniewa T. i skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Krakowie wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze wymienionego. Jest to kara pozbawienia wolności oraz zobowiązanie do naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwami.
Zbigniew T. został oskarżony, jako sprawca kierowniczy, o wyłudzenie., na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę, dotacji Europejskiego Funduszu Socjalnego i dotacji Skarbu Państwa w kwocie przekraczającej 130 tys. zł. w ramach programu „Akademia Doskonalenia Zawodowego dla osób pracujących powyżej 45 roku życia” oraz usiłowania wyłudzenia w okresie od miesiąca maja do sierpnia 2007 roku w Krakowie odpowiednio kwot: 209 tys. zł., 191 tys. zł.,131 tys. zł..- stanowiących łącznie mienie znacznej wartości. Instytucją wdrażającą ten program był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie /dysponent środków- dotacji/.
Oskarżenie obejmuje również wyłudzenie kwoty ok. 100 tys. zł. w ramach programu „Poland Animation” w Irlandii. Instytucją, która dotowała ten program był Państwowy Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie.
Kolejne zarzuty dotyczą podżegania 2 swoich pracowników do składania fałszywych zeznań w toku prowadzonego przez prokuraturę śledztwa oraz podżegania do wyłudzenia poświadczenia nieprawdy / dalsze 2 zarzuty/.
Jako szef jednej z Fundacji, która wystąpiła o dotacje w zakresie wymienionych wyżej programów polecił swoim podległym pracownikom założenie firm poprzez podstępne wprowadzenie w błąd notariuszy przy spisywaniu umów założycielskich konkretnych firm / podżeganie do wyłudzenia poświadczenia nieprawdy/.
Mechanizm przestępczego działania polegał na wystawianiu rachunków poświadczających nieprawdę przez osoby zatrudnione w Fundacji. Były to rachunki wystawiane w ramach programu Akademii Doskonalenia Zawodowego – za planowane i rzekomo wykonywane świadczenia w ramach umów zlecenia czy o dzieło. Faktury wystawiały podmioty utworzone m.in. dla celów zawyżenia kosztów rzekomo wykonywanych usług bądź sprzedaży towarów na rzecz Fundacji.
Śledztwo jest kontynuowane. W tym materiale procesowym pod zarzutami poświadczenia nieprawdy w dokumentach pozostają 2 osoby: kierownik programu ADZ i osoba, która wykonała polecenie w zakresie zarejestrowania jednego z podmiotów rzekomo wykonującego szkolenia.

Aktualności