Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszom Policji i innym osobom.

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej Krakowie skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, wśród których jest 2 funkcjonariuszy Policji Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Proszowicach.

Funkcjonariusze Policji zostali oskarżeni o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa tj. odstępowanie od czynności prawnych ukarania mandatem karnym i ukarania punktami karnymi w sytuacji stwierdzonych wykroczeń drogowych, co pozostawało w związku z pełnieniem funkcji publicznej policjanta. Nadto poświadczali nieprawdę w wystawianych mandatach karnych. Jeden z policjantów 2 – krotnie przyjął korzyść majątkową nieustalonej wysokości i poświadczył nieprawdę w  wystawionym mandacie karnym (wystawił mandat w kwocie 50 zł grzywny stwierdzający popełnienie wykroczenia z art. 97 kw zamiast mandatu za wykroczenie z art.92a kw przewidującego karę grzywny w wysokości od 200 – 300 zł i 6 pkt. karnych).

Drugi funkcjonariusz 29 razy przyjął korzyść majątkową ( łączna wartość ustalonych przyjętych korzyści majątkowych wyniosła ok. 500 zł ).Przedstawione przypadki przyjęcia korzyści majątkowej zostały ustalone w sposób nie budzący wątpliwości. Jednak z uwagi na częściową nieczytelność materiału dowodowego, nie zdołano precyzyjnie ustalić wartości przyjmowanych korzyści majątkowych. Z tego samego powodu nie zdołano ustalić pozostałych osób wręczających korzyści majątkowe. Oskarżony wypisywał też mandaty karne niezgodne z faktycznie stwierdzonymi wykroczeniami. Ustalono 7 tego rodzaju czynów. Trzy osoby zostały oskarżone o udzielenie korzyści majątkowej lub rzeczowej funkcjonariuszowi Policji.

Jedna z tych osób wręczyła pluszowe maskotki dla dzieci o wartości  nie mniejszej niż ok. 160 zł, druga osoba wręczyła pokarm dla psów o nieustalonej wartości, a kolejna wręczyła korzyść majątkową o nieustalonej wartości.

Korzyści te były wręczane za odstąpienie od ukarania mandatem karnym i punktami karnymi za stwierdzone wykroczenia polegające na niedostosowaniu prędkości do obowiązującej na kontrolowanym obszarze.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych policjanci i osoby przekazujące korzyści majątkowe przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów oraz złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Taki wniosek wraz z aktem oskarżenia został skierowany do sądu (kary 2 lat lub 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres próby wynoszący 2 lata lub 5 lat, grzywny).

Aktualności