Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia przeciwko Janowi T.

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował kolejny akt oskarżenia do Sądu Okręgowego przeciwko Janowi T. Wymieniony został oskarżony przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków wynikających z pełnionej funkcji Dyrektora ZDiK w Krakowie podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa przedłużenia ul. Meissnera w Krakowie – etap I od Al. Jana Pawła do Al. Pokoju” i wyrządzenia Gminie Miejskiej Kraków szkody majątkowej w wielkich rozmiarach – ponad 1,1 miliona zł.

 Inwestycja była realizowana w okresie od 2006 do 2007 r. w systemie „zaprojektuj i zbuduj”  (system ten dotyczy sytuacji kiedy wykonawca inwestycji wyłoniony w wyniku przetargu zajmuje się równocześnie projektami tej inwestycji oraz uzyskania wszelkich decyzji (pozwoleń) administracyjnych).

Mimo, iż wykonawca nie zrealizował wszystkich, wymaganych zawartą z nim umową, projektów – Jan T. podjął decyzję o wypłacie temu wykonawcy kwoty przewyższającej łączną wartość wszystkich prac projektowych do których wykonawca w umowie się zobowiązał.

Dodatkowo wykonawca był zobowiązany do wybudowania drogi technologicznej – dojazdu do budowy do hali widowiskowo-sportowej w Czyżynach.

Za wybudowanie tej drogi wykonawca otrzymał więcej niż rzeczywisty koszt realizacji tej inwestycji / więcej o kilkaset tys. zł./

Jan T. przesłuchany w toku prowadzonego postępowania nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10. Jest to 12 akt oskarżenia przeciwko Janowi T.

 

Aktualności