Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia w sprawie dot. ARiMR.

20-11-2009

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie, skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko 3 podejrzanym w śledztwie dot. m.in. przekroczenia uprawnień, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w szczególności przez funkcjonariusza publicznego, zatrudnionego w Małopolskim Ośrodku Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie.
Każdą z osób oskarżono o ponad 70 czynów. Janusz F. był zatrudniony na stanowisku Głównego Specjalisty Wydziału ds. Wdrożeń Biura Wsparcia Inwestycyjnego Oddziału ARiMR w Krakowie. Do jego obowiązków należało w szczególności dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków publicznych, pochodzących z funduszy UE, pod względem warunków ogólnych i dopuszczalności oraz pod względem merytorycznym, a także przekazywanie sporządzonych wniosków o przyznanie pomocy finansowej do odpowiednich instytucji i jednostek zewnętrznych.
Działał on wspólnie i w porozumieniu z Danutą D. i Dominikiem B. (współoskarżonymi w tej sprawie). Ci oskarżeni współdziałali z Januszem F. - Danuta D. jako prowadząca firmę doradczą, a Dominik B. jako jej pracownik. W ramach firmy Danuty D. odpłatnie sporządzano i opracowano wnioski dla beneficjentów, które następnie trafiały do Janusza F.
W okresie od 2005 – 2008 roku Janusz F. otrzymał od rolników łącznie korzyść majątkową w wysokości ok. 88 tys. złotych, a pozostałe osoby korzyść majątkową w wysokości po ok. 85 tys. zł.
Dodatkowo Janusza F. oskarżono o żądanie (5 czynów) od rolników, za pozytywne załatwienie sprawy, kwot w wysokości od 200 – 2000 zł. Łącznie zażądał on od nich kwoty 4200 zł.
Janusz F. i Danuta D. w toku prowadzonego śledztwa nie przyznali się do przedstawionych im zarzutów, początkowo składali wyjaśnienia.
Dominik B. w swoich wyjaśnieniach przedstawił jedynie ich mechanizm działania, który pozwalał na uzyskiwanie korzyści majątkowej.
Janusz F. i Danuta D. są tymczasowo aresztowani. Wszystkim oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat 10.

Aktualności