Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia w sprawie katastrofy budowlanej w Stróży.

02-07-2007

            Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie zakończył postępowanie przygotowawcze dotyczące katastrofy budowlanej w miejscowości Stróża k.Myślenic.
Do wypadku doszło w dniu 1 lipca 2007 roku, na odcinku modernizowanej drogi S7 relacji Kraków – Chyżne. W wyniku zawalenia się wiaduktu drogowego MO-02, wskutek przygniecenia stalowymi elementami mostu, śmierć poniósł brygadzista wykonujący prace montażowe, a inny z pracowników doznał obrażeń nie zagrażających jego życiu.
           Przeprowadzone śledztwo wykazało, iż do katastrofy doszło, m.in na skutek braku nadzoru nad wykonaniem miejsc usadowienia podpór tymczasowych oraz nad realizacją montażu belek stalowych wiaduktu, ale także odstąpienia od obliczeń sprawdzenia nośności podpór montażowych.
            W toku postępowania zostały sporządzone na zlecenie Prokuratury ekspertyzy m.in. przy udziale biegłych z zakresu budownictwa lądowego, spraw konstrukcji mostowych, geodety i biegłych z zakresu geologii, które ujawniły, iż projekt podpór tymczasowych, wykonanych na potrzeby inwestycji nie został opracowany w sposób odpowiadający wymogom stawianym dokumentacji technicznej. 
             Biegli ocenili, iż główną przyczyną katastrofy przedmiotowego wiaduktu w budowie, było zastosowanie niewłaściwych, za lekkich i niewystarczająco wytrzymałych konstrukcji stalowych podpór montażowych, nie adekwatnych do obciążeń jakie wystąpiły pryz montażu dźwigarów głównych wiaduktu.
           Na podstawie zgromadzonych dowodów, w szczególności zabezpieczonej dokumentacji i zleconych opinii, o nieumyślne sprowadzenie przedmiotowego zdarzenia, w wyniku którego brygadzista rozległych obrażeń ciała, skutkujących śmiercią doznał jeden z pracowników skierowano akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, w tym dyrektorowi kontraktu portugalczykowi Alberto M.C., kierownikowi robót montażowych, inspektorowi nadzoru robót mostowych, asystentowi dyrektora kontraktu, dyrektorowi ds. techniczych, i 2 inżynierom, biorącym udział w sporządzeniu projektów podpór montażowych i organizacji ich montażu.
          Oskarżeni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.
          Za zarzucane im przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8.

Aktualności