Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia w sprawie rozboju m.in.na s-kę "Apart"

15-04-2009

Zakończone zostało śledztwo dotyczące rozboju na krakowski „Apart”. Akt oskarżenia p-ko 14 osobom został skierowany do Sądu przez Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
Wśród oskarżonych są trzy osoby (Kamil K., Mikołaj M. i Marcin W.) – bezpośredni sprawcy rozboju, do którego doszło w dniu 16.06.2008 r. w Krakowie. Używając środka drażniącego – „gazu pieprzowego” doprowadzili do stanu bezbronności personel sklepu jubilerskiego „Apart” skąd zabrali biżuterię złotą i z diamentami o łącznej wartości ok. 177 tys. zł. Śledztwo swoim zasięgiem objęło osoby, które udzieliły sprawcom pomocy do tego napadu, utrudniające prowadzenie postępowania oraz pomagające do zbycia i ukrycia skradzionej biżuterii.
O pomocnictwo oskarżono 3 osoby:
• Bartłomieja D., który użyczył sprawcom rozboju swój samochód i aby wykluczyć swój udział w przestępstwie sporządził fikcyjną umowę sprzedaży tegoż pojazdu (w ten sposób utrudniał prowadzone postępowanie),
• Łukasza K. - pracownika ochrony w M1, który dostarczył napastnikom informacje dotyczące zabezpieczenia obiektu,
• Pawła P. – który pośredniczył w rzekomym zakupie samochodu od Bartłomieja D.
Natomiast Grzegorz K. podpisał fikcyjną umowę sprzedaży wymienionego samochodu (oskarżony został o podrobienie umowy kupna samochodu m-ki Mitsubishi Pajero).
Cztery osoby oskarżono o nabywanie bądź pomaganie w zbyciu / też w ukryciu/ zrabowanej biżuterii ( są to Patrycja K., Marcin G., Konrad W., Dominika P.)
W prowadzonym postępowaniu ustalono również, iż Kamil K. i Marcin W. w dniu 5.06.2008 r. dokonali innego rozboju. Używając gazu łzawiącego doprowadzili pracownice jednej z krakowskich aptek do stanu bezbronności, a następnie zabrali z tej apteki kasetkę z pieniędzmi o łącznej wartości 2400 zł.
Kamil K. dokonywał również przestępstw ze swoim bratem Filipem K. Wspólnie, dwukrotnie napadali na sklep jubilerski „Opal” w Krakowie (w dniach 5.12.2007 r. i 27.12.2007 r.).
W czasie drugiego rozboju używali niebezpiecznego narzędzia –był to młotek, a także używali gaz łzawiący. Łączna wartość skradzionego wówczas mienia, w postaci złotej biżuterii, wyniosła ok. 27 tys. zł.
Kamil K. dopuścił się również innych przestępstw, a mianowicie kradzieży z włamaniem do prywatnego mieszkania (wszedł tam po uprzednim wyważeniu drzwi balkonowych), a zabrał stamtąd pieniądze: 800 Euro, 800 USD i 4200 zł oraz złotą i srebrna biżuterię. Łączna wartość skradzionych rzeczy wyniosła ok. 11 tys. zł. Zabrał z mieszkania również laptop o wartości 5 tys. złotych. Był to służbowy laptop używany przez właścicielkę mieszkania.
W dniu 7.02.2008 r. ukradł tez 8 tys. zł. z apteki na terenie Nowej Huty. W aptece tej robił zakupy i zobaczył gdzie są przechowywane pieniądze. Powrócił do apteki, przeskoczył szklane drzwiczki kalecząc się w rękę. Pracownice apteki uciekły na zaplecze, a on wyciągnął z szuflady pieniądze i uciekł.
Marcin W. został oskarżony też o oszustwo kredytowe. W dniu 24.04.2008 r. chcąc uzyskać kartę kredytową z dostępnym saldem debetowym w wysokości 8 tys. zł posłużył się zaświadczeniem o zatrudnieniu poświadczającym nieprawdę /o jego zatrudnieniu w jednej z firm/.
Część z wymienionych oskarżonych oraz inne, ustalone w prowadzonym postępowaniu osoby – oskarżono również o posiadanie narkotyków.
Kamil K. nie przyznał się do rozboju na szkodę spółki „Apart” oraz do posiadania narkotyków. Przyznał się do wszystkich pozostałych zarzucanych mu przestępstw.
Do ukrycia i zbycia biżuterii pochodzącej z napadu na spółkę „Apart” ,a także do posiadania narkotyków nie przyznał się Marcin G.
Maciej P. nie przyznał się do posiadania narkotyków (wyłącznie o to został oskarżony)
Pozostałe osoby przyznały się do przedstawianych im zarzutów, złożyły również wyjaśnienia.
Troje oskarżonych dobrowolnie poddało się karze. (Konrad W. i Dominik P. pomagali w zbyciu skradzionej biżuterii na szkodę s-ki „Apart”, natomiast Monika F. posiadała narkotyki i wyłącznie taki zarzut jej przedstawiono).
Braciom Kamilowi K. i Filipowi K. grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat. Mikołajowi M. oraz wszystkim pomagającym w rozboju grożą kary pozbawienia wolności do lat 12, natomiast pozostałym oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat 5.
Siedmiu z oskarżonych jest tymczasowo aresztowanych.
Kamil K. był już wcześniej karany. Rozboje, kradzież, włamanie popełnił w warunkach powrotu do przestępstwa.
W prowadzonym śledztwie nie udało się odzyskać skradzionego przez w. wym. mienia.

Aktualności