Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia w sprawie tzw. "obozów pracy"

29-06-2007

         Wydział VI Prokuratury Okręgowej w Krakowie w dniu 29 czerwca 2007 roku skierował akt oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym czerpanie zysków z handlu ludźmi pod pozorem organizowania wyjazdów do prac sezonowych w rolnictwie na terenie Włoch. Spośród wymienionych, 10 oskarżono o działanie w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się tym procederem. W strukturze grupy przestępczej oskarżeni pełnili funkcje przewoźników, będąc właścicielami bądź współpracownikami firm przewozowych oraz pobierali opłaty od zwerbowanych osób.
        W toku śledztwa ustalono, iż stanowiące pierwszy poziom organizacji przestępczej osoby zamieszczały w ogólnopolskiej i lokalnej prasie oferty zatrudnienia we Włoszech przy zbiorach warzyw i owoców, w dużych gospodarstwach rolnych. Oferta zawierała jedynie numer telefonu komórkowego, pod którym możliwym było uzyskanie bliższych informacji odnośnie terminu ewentualnego wyjazdu, warunków pracy i stawek wynagrodzenia. Od werbowanych do pracy pobierano opłaty, których wysokość w zależności od organizatora, miejsca wyjazdu i środka transportu wynosiła od 400 do 1500 złotych, zaś na terenie Włoch zainteresowani pracą musieli dodatkowo uiścić opłatę w wysokości około 150 EURO.
           Transport zwerbowanych pracowników na teren Włoch organizowany był głównie przez firmy przewozowe z rejonu Podkarpacia. Przejazd przez terytorium Włoch realizowany był głównie nocą w celu uniemożliwienia zwerbowanym zidentyfikowania miejsca docelowego. Zdarzały się również wypadki przestojów po drodze pod pozorem awarii pojazdów w celu przybycia na miejsce po zmroku. Takie działanie umożliwiało wprowadzanie przez przewoźników w błąd pokrzywdzonych, co do faktycznego miejsca docelowego, do którego byli dowożeni.
Werbowani do pracy przewożeni byli głównie na plantacje w rejon miasta Foggia (Apulia), gdzie następnie rozdzielani byli na poszczególne plantacje, w szczególności zlokalizowane w miejscowościach Orta Nova, Stornara, Stornarella, Cerignola, Borgo Incoronata, Ascoli Satriano.
              Organizacją pracy na plantacjach oraz dozorem nad zwerbowanymi pracownikami zajmowały się osoby narodowości polskiej oraz ukraińskiej, stanowiące drugi poziom w hierarchii organizacji przestępczej. Osoby te de facto administrowały siłą roboczą, podporządkowywały pracowników swej władzy, a nadto współpracowały ze sobą i utrzymywały ścisłe kontakty z włoskimi pracodawcami, jak również osobami wchodzącymi w skład grupy przestępczej, a działającymi na terenie Polski. 
             Dostarczonych do gospodarstw rolnych pracowników przetrzymywano w stanie zniewolenia. Nadzorowani byli przez uzbrojonych strażników, którzy stosowali wobec nich przemoc psychiczną i fizyczną.
Ponadto w celu uniemożliwienia kontaktu ze światem zewnętrznym, podczas pracy nadzorowani byli przez „strażników”, a nocą zamykani w strzeżonych pomieszczeniach, częstokroć zabierano im telefony komórkowe i dokumenty oraz przeszukiwano bagaże.
             Jednym ze sposobów przymuszania do niewolniczej pracy (nawet w wymiarze kilkunastu godzin na dobę) było obarczanie zwerbowanych do pracy w okresie kilku pierwszych tygodni rzekomymi kosztami zakwaterowania, kosztami zużytej energii elektrycznej oraz kierowaniem żądań o uiszczenie dodatkowych opłat z tytułu umożliwienia zrobienia zakupów, transportu do sklepu itp. 
        Pokrzywdzeni zakwaterowani byli w pomieszczeniach całkowicie nie przystosowanych do zamieszkiwania przez ludzi. Były to głównie zdewastowane budynki gospodarcze, zwykle bez bieżącej wody, urządzeń sanitarnych i mediów, a nawet elementów wyposażenia umożliwiającego zamieszkiwanie. W wielu wypadkach zwerbowani byli zmuszeni do nocowania w namiotach lub starych samochodach.
          Aktualnie postępowanie przygotowawcze w tej sprawie jest kontynuowane, prowadzone są czynności dowodowe zmierzające do objęcia odpowiedzialnością karną wszystkich uczestników tego procederu.
Do chwili obecnej ustalono strukturę, hierarchię i powiązania pomiędzy członkami grupy przestępczej działającej na terenie Polski, w skład której weszły łącznie 24 osoby, w tym 3 działające na terenie Włoch. (AK)

Aktualności