Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia w sprawie usiłowania zabójstwa w Stróży w 2016 roku

Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie, skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Pawłowi W. (lat 43) oraz Mariuszowi K. (lat 30), oskarżając ich o to, że w nocy z 11/12 marca 2016 roku w Stróży, woj. małopolskiego, działając wspólnie i w porozumieniu, z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia pokrzywdzonej, po uprzednim przewróceniu wyżej wymienionej na podłogę, używali wobec niej przemocy polegającej na zadawaniu jej wielu ciosów pięściami po głowie i całym ciele oraz kopaniu po głowie, twarzy, nogach oraz obcinaniu włosów, a Mariusz K., używając niebezpiecznego przedmiotu w postaci noża zadał jej ciosy nożem w okolicę głowy i całego ciała, czym spowodowali u niej obrażenia w postaci: licznych, podbiegnięć krwawych na twarzy, otarć naskórka na kończynach górnych i dolnych, kilku ran ciętych, złamania kręgosłupa szyjnego w zakresie kręgu C4 z całkowitym zwichnięciem kręgów C3 i C4, które to obrażenia ciała w zakresie kręgosłupa szyjnego doprowadziły do ucisku na rdzeń kręgowy na wysokości kręgów C3 i C4 i kompresji obu korzeni nerwowych, co spowodowało rozwijającą się ostrą niewydolność oddechową i stanowiły u wyżej wymienionej chorobą realnie zagrażająca życiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt. 2 k.k., lecz zamierzonego skutku nie osiągnęli z uwagi na interwencję Policji, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i art. 156 § 1 pkt. 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

Nadto oskarżono Pawła W. o to, że w okresie od dnia 24 września 2015r. do dnia 29 września 2015r. w Stróży woj. małopolskiego, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, poprzez polanie benzyną, a następnie podpalenie pojazdów, dokonał uszkodzenia i zniszczenia mienia łącznej wartości 55.200 złotych, sprowadzając przez to bezpośrednie niebezpieczeństwo zaistnienia zdarzenia w postaci pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób i mieniu w wielkich rozmiarach tj. o przestępstwo z art. 164§1 kk i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art.12 k.k., oraz że w dniu 12 marca 2016r. w Myślenicach woj. małopolskiego stosował wobec dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach groźby bezprawne pozbawienia życia, w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowej w postaci zatrzymania oraz znieważał ich słowami powszechnie uznanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, tj. o przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. i art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Oskarżono również Mariusza K. o to, że w dniu 12 marca 2016r. w Myślenicach woj. małopolskiego stosował wobec dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach groźby bezprawne pozbawienia życia w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowej w postaci zatrzymania oraz znieważał ich słowami powszechnie uznanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, tj. o przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. i art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Wymienieni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych czynów przedstawiając wersje przebiegu zdarzeń odmienne od ustalonej na podstawie całokształtu dowodów zgromadzonych w śledztwie.

Nie byli dotychczas karani. Za usiłowanie zabójstwa grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat albo 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności.

 

 

 

Aktualności