Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akt oskarżenia za przestępstwa akcyzowe na kwotę ponad 6 milionów zł.

W Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Krakowie nadzorowane jest prowadzone przez funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, pełniących służbę w Placówce Straży Granicznej w Tarnowie śledztwo w sprawie grupy przestępczej, zajmującej się niezgodnym z przepisami wprowadzaniem do obrotu wyrobów akcyzowych.

Sprawcy działali na terenie m.in. województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Ich działalność polegała na wprowadzaniu do obrotu wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami akcyzy, wydanych bez zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz sprowadzonych na terytorium kraju bez uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy w postaci papierosów, krajanki tytoniowej oraz suszu tytoniowego (tj. o przestępstwa z art. 258 §1 kk, art. 54 §1 kks, art. 65 §1, §2, §3 kks, art. 91 §1, §2, §3 kks i inne).

Skierowano do Sądu akt oskarżenia przeciwko 7 oskarżonym, którym zarzucono uchylanie się od opodatkowania poprzez nieujawnianie właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania w postaci wyrobów akcyzowych, podlegających opodatkowaniu, przez co na uszczuplenie został narażony podatek akcyzowy w kwocie 6 500 000 zł.

Za te czyny grozi im kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności do lat 5, albo obie te kary łącznie.

W toku prowadzonego postępowania planowane są kolejne zatrzymania oraz prowadzone są dalsze czynności wobec pozostałych podejrzanych.

Aktualności