Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Akty oskarżenia dot. m.in. właścicieli szkół nauki jazdy.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Podgórzu skierowała do Sądów 3 akty oskarżenia dot. głównie właścicieli szkół nauki jazdy.

Z prowadzonego wcześniej postępowania dot. Szkoły Automedia (postępowanie zakończonego aktem oskarżenia m.in. przeciwko Edwardowi B. i wyrokiem, który zapadł w dniu 19.09.2012 r.- kara łączna dla w/wym.: 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 4 lata, grzywna, przepadek korzyści uzyskanych z przestępstwa, dozór kuratora oraz zakaz wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy dla osób ubiegających się o wszelkie kategorie prawa jazdy na okres 5 lat i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu ośrodka nauki jazdy dla osób ubiegających się o wszelkie kategorie prawa jazdy na okres 5 lat) wyłączone zostały materiały procesowe, gdyż okazało się, iż w innych szkołach były podejmowane podobne działania w zakresie powoływania się na wpływy oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Obecnie oskarżono:

  1. Annę K., która dwukrotnie powoływała się na wpływy w WORD w Dąbrowie Górniczej oraz w MORD w Nowym Sączu. Podjęła się pośrednictwa w załatwieniu korzystnego wyniku egzaminu na prawo jazdy dla 2 osób w zamian za korzyść majątkową. W jednym przypadku przyjęła korzyść w wysokości 2 tys. zł. Dwukrotnie dostarczyła, poświadczające nieprawdę orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi, osobom ubiegającym się o wydanie prawa jazdy. W ten sposób pomagała tym osobom w posłużeniu się dokumentem potwierdzającym nieprawdę. W tym zakresie został oskarżony lekarz Andrzej B., który był osobą uprawnioną do wystawienia takich orzeczeń. W nich poświadczył nieprawdę, że przeprowadził badanie lekarskie, co skutkowało wydaniem orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, podczas, gdy w rzeczywistości badanie lekarskie nie miało miejsca. Nadto Anna K. w 13 dokumentach poświadczyła nieprawdę. Były to zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, w którym osoby nie uczestniczyły lub ukończenia szkolenia teoretycznego 30 godzin, podczas gdy w rzeczywistości ilość godzin szkolenia była dużo mniejsza / np. klika lub kilkanaście godzin/. W toku prowadzonego postępowania wymienieni przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze i takie wnioski wraz z aktem oskarżenia zostały skierowane do Sądu. (dla Anny K. – kara łączna 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 4 lata, grzywna, przepadek korzyści majątkowych osiągniętych z popełnienia przestępstwa – 2 tys. zł oraz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – polegającej na prowadzeniu ośrodka nauki jazdy dla osób ubiegających się o wszystkie kategorie prawa jazdy, na okres 4 lat,
    dla Andrzeja B – kara łączna 8 m-cy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonywania jej na okres próby wynoszący 3 lata, grzywna).
  2. Innym aktem oskarżenia został objęty właściciel szkoły nauki jazdy w Wieliczce Roman K. Został on oskarżony o ponad 40 czynów z czego – 12 zarzutów dotyczy powoływania się na wpływy w MORD w Nowym Sączu i składania ofert oraz deklaracji gotowości załatwienia pozytywnego wyniku na egzaminie praktycznym za korzyść majątkową. Łącznie przyjął kwotę 16 000 zł, przy czym wpłaty były różnej wysokości od 500 zł do 4000 zł. Ponad 30 zarzutów dotyczy poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach o ukończeniu kursu, przy czym w rzeczywistości szkolenia takiego nie było. Był on osoba uprawnioną do wystawiania takich dokumentów. Wraz z Romanem K. oskarżony został lekarz, który wystawił 3 orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy bez przeprowadzenia badan lekarskich. Oskarżony został tez Maciej P. prowadzący inną szkołę nauki jazdy, który dostarczył 3 osobom poświadczające nieprawdę orzeczenia lekarskie.
    Przesłuchany w charakterze podejrzanego Roman K. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że prowadził szkołę nauki jazdy ale nie proponował nigdy załatwienia egzaminów za pieniądze oraz nie przyjmował z tego tytułu żadnych korzyści, nie powoływał się na wpływy w MORD w Nowym Sączu. Były takie sytuacje, że instruktorom z Nowego Sącza przekazywał pieniądze, by jego kursanci mogli pojeździć na ich samochodach, ale to wszystko legalnie. Podejrzany wskazał, że wykłady były u niego prowadzone, na pewno każdy kursant odbył 15 godzin wykładów, a 15 godzin wykładowych podejrzany przekazywał w samochodzie podczas jazdy. Zdarzały się sytuacje, ze kursanci nie przychodzili na wykłady. Wykłady podejrzany prowadził osobiście, umożliwiał odbycie wszystkich 32 godzin wykładów.  Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8.
    Przesłuchany w charakterze podejrzanego lekarz Marek G. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, z trudno mu powiedzieć jak doszło do tej sytuacji, może ktoś za kogoś podał się albo w natłoku badan pomylono jakieś osoby, nie potrafił tego wyjaśnić. Podejrzany wykluczył taką sytuację, że ktoś przyszedł do niego i powiedział, że należy wystawić zaświadczenie dla jakiejś osoby bez przeprowadzenia badań. Grozi mu kara pozbawienia do lat 5. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Maciej P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że wyklucza taką sytuacje, by zaproponował komuś załatwienie zaświadczenia lekarskiego bez przeprowadzenia badań. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
  3. Kolejny akt oskarżenia dotyczy Józefa D. prowadzącego szkołę nauki jazdy w Krakowie, który wydał 3 zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy, podczas gdy szkolenie w tym ośrodku nie miało miejsca. Wymieniony dobrowolnie poddał się karze (kara łączna 6 m-cy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat, grzywna).

Aktualności