Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Aplikacja "Remember"

Informuję, że z wykorzystaniem zamieszczonej w październiku 2016 roku
i dostępnej na stronie correctmistakes.auschwitz.org specjalnej aplikacji „Remember”, ujawniono dotychczas ponad 500 przypadków użycia wyrażenia „polskie obozy śmierci”. Aplikacja wyszukuje także wyrażenia podobne, jak „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie obozy zagłady” itp., podkreśla je, jako błędne  i sugeruje inne sformułowania.

Osoby pokrzywdzone powyższymi sformułowaniami mają możliwość wytoczenia powództwa o naruszenie dóbr osobistych (art. 23 kc i art. 24 § 1 kc). Prokurator ma legitymację procesową do wytoczenia takiego powództwa, na rzecz oznaczonej osoby (art. 55 kpc).

Aktualności