Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Chciał dokonać rozboju, trafił na funkcjonariuszy Policji.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie - Nowej Hucie oskarżyła Pawła Sz. o usiłowanie popełnienia rozboju. W dniu 15.01.2013 r. grożąc natychmiastowym użyciem przemocy  poprzez okazanie tasaka kuchennego, usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego o wartości 300 zł na szkodę pokrzywdzonego, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję funkcjonariuszy Policji.

Oskarżony w tym dniu, wieczorem był pod wpływem alkoholu. Podszedł, do uprzednio przez siebie obserwowanych 2 pokrzywdzonych, funkcjonariuszy Policji na służbie, nieumundurowanych. Zażądał od jednego z nich wydania mu papierosa, a gdy pokrzywdzony powiedział, że nie pali, Paweł Sz. zażądał wydania telefonu komórkowego, którym uprzednio posługiwał się pokrzywdzony. Jednocześnie oskarżony zagroził pokrzywdzonemu natychmiastowym użyciem przemocy, w ten sposób, iż zwrócił się do niego słowami „bo sięgnę do rękawa”  i okazał ukrywany w rękawie kurtki tasak kuchenny. Pokrzywdzony i jego partner zareagowali natychmiastowym okrzykiem „Policja”, na co Paweł Sz. zaczął oddalać się z miejsca zdarzenia, wobec czego został zatrzymany, a funkcjonariusze Policji odebrali oskarżonemu tasak.

Przesłuchany w toku postępowania przygotowawczego w charakterze podejrzanego Paweł Sz. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i zaprzeczył, aby zażądał od pokrzywdzonego wydania telefonu komórkowego, grożąc użyciem tasaka kuchennego, a jedynie grzecznościowo zapytał o papierosa.
Był w przeszłości karany sądownie za czyn z art. 190§1kk. Obecnie grozi mu kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Aktualności