Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Chcieli zostać w Polsce.

Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście Wschód oskarżyła 2 obywateli Pakistanu o dwukrotne posłużenie się jako autentycznymi (w lipcu i wrześniu 2012 r.) uprzednio przerobionymi dokumentami (rachunkami), poprzez ich okazanie i złożenie do akt postępowania administracyjnego, w celu uzyskania pozytywnej decyzji zezwalającej na zamieszkanie na terytorium RP na czas oznaczony na podstawie abolicji.

Obaj oskarżeni złożyli wnioski o zalegalizowanie pobytu na terytorium RP. Do wniosków tych, po okazaniu oryginałów, przedłożone zostały dokumenty, które miały potwierdzać zamieszkiwanie w Polsce już od 2007 r. Dokumenty te w całości były podrobione (rachunki za naprawę samochodu i za jazdę taksówką).

Przesłuchani w charakterze podejrzanych obywatele Pakistanu przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym. Nie byli dotychczas karani, grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 5.

Aktualności