Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Dalsze zarzuty dla Anny Ch.-K.- Lekarki Uniwersyteckego Sz.Dz.

16-01-2009

Prokuratura Rejonowa w Krakowie- Podgórzu przedstawiła w dniu dzisiejszym 3 kolejne zarzuty Annie Ch.-K. lekarzowi z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
Pierwszy z zarzutów dotyczy usiłowania wyłudzenia kwoty 3500 zł / jesienią 2006 roku w Krakowie/ od matki małoletniego pacjenta wym. szpitala poprzez wprowadzenie jej w błąd co do faktu braku refundacji, zalecanego przez nią zabiegu, przez NFZ i wskazanie placówki prywatnej , w której była zatrudniona, jako placówki wykonującej tego rodzaju zabiegi medyczne. Zamierzonego skutku nie osiągnęła z uwagi na konsultacje rodziców dziecka z innym specjalistą i rezygnację ich z dalszych usług medycznych lekarki.
W 2005 roku po zdiagnozowaniu pacjentki, zaleciła jej operację plastyki wskazując prywatną placówkę medyczną oraz wprowadziła ją w błąd co do faktu braku refundacji zabiegu przez NFZ i określiła kwotę 3000 zł za przeprowadzenie tej operacji. Następnie, wykorzystując stan pacjentki po wprowadzeniu znieczulenia- stan niepełnej świadomości, poinformowała ją o konieczności przeprowadzenia innego zabiegu / który też był refundowany przez NFZ/ i podsunęła jej do podpisania oświadczenie, w treści którego był zapis o nie wyrażaniu zgody na pokrycie kosztów operacji przez NFZ.
Kolejny zarzut dotyczy października 2008 roku, kiedy jako osoba uprawniona do wystawiania dokumentacji medycznej w prywatnej placówce, w której była zatrudniona- doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem NFZ wpisując w protokole zabiegu operacyjnego nieprawdziwe dane o wykonanym zabiegu- w wyniku czego NFZ wypłacił refundację za wykonane świadczenie medyczne, podczas gdy w rzeczywistości wykonała inny zabieg, zaś od matki dziecka przyjęła kwotę ok. 1800 zł. Zabieg ten przeprowadziła samodzielnie nie mając ukończonej specjalizacji z chirurgii plastycznej, czym naruszyła przepis art. 58 ust.2 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Przsłchana w charakterze podejrzanej nie przyznała się do przedstawionych jej zarzutów, składa obecnie wyjaśnienia.

Aktualności