Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Dane dotyczące Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestepstw

W dniach od 22 do 27 lutego 2016 roku obchodzony był Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw / Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem/.

Akcja ta miała na celu: przypomnienie o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony ich interesów, konieczności niesienia im pomocy, zwrócenie szczególnej uwagi na prawa i potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Informuję, że w ramach obchodów Dnia Ofiar Przestępstw i Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zostały zorganizowane dyżury prokuratorów w siedzibach prokuratur okręgu krakowskiego.

         Łącznie udzielono porad prawnych 18 osobom, w tym osobom pokrzywdzonym, które występowały już w tym charakterze w prowadzonych sprawach.

         W przypadku 12 osób porady dotyczyły prawa karnego procesowego i materialnego. Udzielono również porad z zakresu prawa cywilnego – 4 osobom i 2 osobom z zakresu prawa administracyjnego.

         Niezależnie od pełnionych dyżurów w siedzibach jednostek prokuratorzy pełnili dyżury w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przy ul. Komorowskiego 12 w Krakowie, w którym udzielono łącznie 36 porad osobom, które tam się zgłosiły.

Tematyka tych informacji była różna, przeważały porady dotyczące przepisów prawa karnego, procedury karnej, przepisów regulujących status pokrzywdzonego.

         Nadto osoby zgłaszające się na dyżur były zainteresowane uprawnieniami pokrzywdzonego w toczącym się postępowaniu, środkach pomocy pokrzywdzonym oraz możliwościach uzyskania pomocy prawnej i psychologicznej.

         Osoby zainteresowane pytały również o możliwości ścigania
w Polsce przestępstwa popełnionego za granicą na szkodę obywatela polskiego, złożenia skargi na czynności funkcjonariuszy Policji
w związku z postępowaniem, dot. wykroczenia drogowego.

        

Aktualności