Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Decyzja prokuratury dot. m.in usiłowania kradzieży obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Prokuratura Rejonowa Kraków –Śródmieście Zachód skierowała do sądu wniosek o umorzenie śledztwa przeciwko Krzysztofowi K. podejrzanemu o to, że:

1. w dniu 24 stycznia 2014 r. w Krakowie usiłował zabrać w celu przywłaszczenia obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem o bliżej nieustalonej wartości po uprzednim wyważeniu drzwi do kościoła św. Wojciecha na szkodę Rektoratu Kościoła Św. Wojciecha w Krakowie, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na brak możliwości zdjęcia obrazu oraz interwencję funkcjonariuszy Straży Miejskiej,

2. w tym samym miejscu i czasie jak w pkt. 1 uszkodził dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury w postaci obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem, poprzez jego zarysowanie przy użyciu metalowego pręta. W wyniku tego działania powstały straty w kwocie co najmniej 10.000 zł na szkodę Rektoratu Kościoła Św. Wojciecha w Krakowie -

wobec niepopełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów zabronionych ze względu na całkowicie zniesioną zdolność rozpoznania ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem w rozumieniu art. 31 § 1 kk.

Prokurator wystąpił również o orzeczenie wobec Krzysztofa K. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie leczniczym. Z opinii biegłych lekarzy wynika, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo dokonania przez Krzysztofa K., ponownie, czynów zabronionych podobnych do tych, które zostały mu zarzucone.

 

Aktualności