Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Dokonywał rozboje, nawet z nożem- niepoczytalny.

Prokuratura Rejonów w Krakowie Nowej Hucie wystąpiła do Sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania karnego prowadzonego przeciwko 30- letniemu Pawłowi D. i zastosowanie wobec wyżej wymienionego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia go w odpowiednim zakładzie zamkniętym.

            Paweł D. w toku prowadzonego śledztwa pozostawał pod zarzutami dokonania 2 rozbojów:

- w dniu 22.07.2012 roku posługując się nożem, przystawił go do gardła pokrzywdzonego, nadto używał gróźb pozbawienia życia i zabrał pokrzywdzonemu telefon o wartości 350 zł,

- w dniu 01.08.2012 roku działając z inną nieustaloną osobą (materiały w tym zakresie zostały  wyłączone do odrębnego postępowania prowadzenia) grożąc kolejnemu pokrzywdzonemu użyciem przemocy – pobiciem oraz użyciem noża, zabrał pokrzywdzonemu telefon komórkowy o wartości 1400 zł oraz pieniądze w kwocie 24 zł.

            Oba rozboje popełnił w warunkach recydywy.

            Nadto w dniu 11.07.2012 roku znieważył funkcjonariusza Policji słowami powszechnie uznanymi, za obelżywe, podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych (funkcjonariusz podejmował wówczas interwencję wobec mężczyzn spożywających, w miejscu publicznym, alkohol), a w dniu 27.07.2012 roku posiadał ponad0,50 gramamfetaminy. Po przeprowadzonej obserwacji biegli uznali, że dokonując zarzucanych mu czynów Paweł D.  miał zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia tych czynów i pokierowania swoim postępowaniem.

            W opinii biegli podali, że wymaga on umieszczenia w zamkniętym zakładzie, bowiem istnieje realne i wysokie prawdopodobieństwo dokonania przez niego, z przyczyn chorobowych, takich samych czynów lub podobnych czynów jak zarzucanych mu w obecnej sprawie.

            W toku śledztwa Paweł D. nie przyznał się do popełnienia rozboju w dniu 22.07.2012 roku. Podał, że nie pamięta co w tym dniu robił. Przyznał się do popełnienia pozostałych czynów; podał , że amfetaminę kupił na własny użytek od nieznanego i przypadkowo spotkanego mężczyzny.

Aktualności