Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Egzamin konkursowy na aplikację prokuratorską w 2007r.

05-02-2007

Komunikat
Rzecznika Prasowego

 

dot. egzaminu konkursowego na aplikację prokuratorską w 2007r.


Prokuratura Apelacyjna w Krakowie zawiadamia, że Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny wyznaczył termin egzaminu konkursowego dla kandydatów na aplikantów prokuratorskich na dzień 20 czerwca 2007r., godz. 11.00.

W bieżącym roku rekrutacja odbywać się będzie w Prokuraturach Apelacyjnych:

 1. w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5, kod 1 5-214,
 2. w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 38, kod 80-853,
 3. w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, kod 40-042,
 4. w Krakowie, ul. Cystersów 18, kod 31-553,
 5. w Lublinie, ul. Okopowa 2a, kod 20-950,
 6. w Łodzi, ul, Piotrkowska 151, kod 90-950,
 7. w Poznaniu, ul. Roosevelta 18, kod 60-829,
 8. w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 28, kod 35-001,
 9. w Szczecinie, ul, Stoisława 6, kod 70-952,
 10. w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, kod 00-951,
 11. we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15/17, kod 50-044.


Ustalone zostały dla poszczególnych okręgów prokuratur apelacyjnych następujące limity miejsc na aplikację prokuratorską:

 1. w Białymstoku -15 miejsc,
 2. w Gdańsku-20 miejsc,
 3. w Katowicach -15 miejsc,
 4. w Krakowie - 30 miejsc,
 5. w Lublinie - 20 miejsc.
 6. w Łodzi-20 miejsc,
 7. w Poznaniu - 25 miejsc,
 8. w Rzeszowie - 20 miejsc,
 9. w Szczecinie - 20 miejsca,
 10. w Warszawie - 30 miejsc,
 11. we Wrocławiu - 25 miejsc.


W związku z powyższym osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu konkursowego na aplikację prokuratorską w okręgu krakowskim winny - w terminie do dnia 21 maja 2007r. złożyć w Wydziale Organizacyjnym Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie ul. Cystersów 18 (pok. nr 004) podanie wraz z następującymi załącznikami:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu konkursowego,
 • ankietę personalną, (dostępną na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl lub na stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie www.krakow.pa.gov.pl),
 • życiorys,
 • urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo zaświadczenie, z którego wynika, iż. kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego: w tym przypadku warunkiem dopuszczenia do egzaminu konkursowego jest złożenie przez kandydata nie później niż 5 dni przed terminem egzaminu konkursowego odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem.
 • 3 zdjęcia,

Powyższe dokumenty mogą też zostać złożone w każdej prokuraturze okręgowej na obszarze apelacji krakowskiej lub przesłane pocztą.

Aktualności