Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Egzekucja Komornicza

W Prokuraturze Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód w Krakowie w dniu dzisiejszym zarejestrowano postępowanie w sprawie doprowadzenia w dniu 20.05.2016r w Krakowie do targnięcia się na własne życie Piotra K. (lat 56), tj. o przest. z art. 151 kk. Jak wynika ze wstępnych ustaleń w dniu 20.05.2016r w godzinach rannych Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia udał się wraz z towarzyszącym mu prawnikiem do miejsca zamieszkania dłużnika celem wykonania czynności egzekucyjnych w tym eksmisji. Wobec faktu, że dłużnik nie otwierał drzwi, Komornik wezwał na miejsce ślusarza, który dokonał ich otwarcia. W mieszkaniu ujawniono mężczyznę z raną postrzałową głowy. Wezwana na miejsce zdarzenia załoga pogotowia ratunkowego podjęła czynności reanimacyjne, które okazały się nieskuteczne. Na miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze Policji oraz prokurator. Aktualnie trwają czynności oględzin miejsca zdarzenia prowadzone przez prokuratora wraz z funkcjonariuszami Policji oraz udziałem lekarza medycyny sądowej oraz biegłego ds. balistyki, w toku tych czynności zabezpieczono broń palną. Po zakończonych czynnościach ciało mężczyzny zostanie przewiezione do Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Zabezpieczona broń zostanie przekazana do Laboratorium Kryminalistycznego KWP Kraków celem przeprowadzenia szczegółowych oględzin i zabezpieczenia śladów. W toku wstępnych czynności wydano postanowienie o zwolnieniu Komornika z tajemnicy, aktualnie trwają czynności przesłuchania Komornika, oraz świadków zdarzenia, a także funkcjonariuszy Policji, którzy przybyli jak pierwsi na miejsce zdarzenia. Wyniki prowadzonych czynności ukierunkują dalszy tok postępowania, w tym w zakresie prawno-karnej oceny zachowania Komornika.

Aktualności