Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Elek. Skrzynka Podawcza

INSTRUKCJA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Prokuratura Okręgowa w Krakowie


Kliknij w ten link aby przejść do formularza elektronicznej skrzynki podawczej

Uwaga: W celu złożenia dokumentu elektronicznego poprzez Elektroniczną Skrzynkę
Podawczą niezbędne jest założenie konta na portalu ePUAP do którego prowadzi
powyższy link. Konto jest bezpłatne i umożliwia odbieranie i wysyłanie dokumentów
elektronicznych zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny.


http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuapMetody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu;

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:30) do Biura Podawczego instytucji mieszczącego się po wejściu do budynku (z lewej strony) przy ul. Mosiężniczej 2 w Krakowie, na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 (tzw. pendrive)
  • Płyta CD-RW, DVD-RW, DVD+RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Aktualności