Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

Funkcjonariuszowi KMP w Krakowie przedstawiono zarzuty

Marcinowi Ż. przedstawione zostały 3 zarzuty.

1)     280§1 kk i 275§1 kk w zw. z 11§2 kk

2)     231§2 kk, 231§1 i 266§kk w zw. z 11§2 kk

3)     263§2 kk

1. Dokonał rozboju i zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego, pieniędzy w kwocie 50 zł i dowodu osobistego na szkodę osoby prywatnej. To zdarzenie miało miejsce w pierwszej połowie 2013 roku. Nie było to związane z wykonywaniem obowiązków służbowych ani też w ich trakcie.

2. Odnośnie zarzutu 2. dotyczy on kilku zdarzeń mających miejsce w roku ubiegłym a polegających na przekazywaniu informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych a które to informacje przekazywał osobom nieuprawnionym.

Przekazanie tych informacji mogło utrudnić skuteczne wykonywanie obowiązków przez policję.

3. Dotyczy zarzutu nielegalnego posiadania amunicji.


Podejrzany został dwukrotnie przesłuchany wczoraj i w dniu dzisiejszym.

Z uwagi na etap postępowania, nie udzielamy informacji dotyczących służbowych wyjaśnień i stanowiska podejrzanego co do kwestii ogłoszonych zarzutów.

Prokurator obecnie składa do Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy motywując to grożącą surową karą i obawą matactwa.

 

Aktualności