Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Groził bo wstrzymano mu pomoc z ośrodka

            Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Śródmieściu Zachód oskarżyła Eugeniusza Ł. o to, że siedmiokrotnie groził pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie pozbawieniem życia oraz znieważał ich słowami powszechnie uznanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

            Wymieniony był objęty pomocą finansową MOPS w Krakowie od grudnia 2012 roku. W związku ze złamaniem przez wymienionego uzgodnień poczynionych z pracownikami MOPS, w szczególności dotyczących powstrzymania się przez niego od nadużywania alkoholu oraz podjęcia terapii została odebrana mu pomoc finansowa. Od tego momentu Eugeniusz Ł. wielokrotnie przychodził do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będąc pod wpływem alkoholu i w trakcie wizyt znieważał pracujących tam funkcjonariuszy, grożąc im również pozbawieniem życia. Taka sytuacja miała miejsce w dniach 31 grudnia 2012 roku, 4 stycznia 2013 roku, 18 stycznia 2013 roku, 4 lutego 2013 roku, 11 lutego 2013 roku, 1 marca 2013 roku oraz 5 marca 2013 roku. W związku z takim zachowaniem na miejscu zdarzenia podejmowane były interwencje policji.

            Przesłuchany dwukrotnie w charakterze podejrzanego Eugeniusz Ł. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień wskazując jedynie, iż podczas wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie nikomu nie groził a jedynie powiedział, że wszystkich zwolni z pracy w związku z tym, że nie otrzymuje pomocy finansowej z ośrodka.

                        Był już karany przez Sąd, grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Aktualności