Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Handlujący bronią i jej nabywcy oskarżeni.

Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie akt oskarżenia przeciwko dwunastu osobom związanym z procederem transgranicznego handlu bronią palną i amunicją.

Tomasz M. i Michał O. w okresie od 2011 roku do 2012 roku działając wspólnie i w porozumieniu sprzedali łącznie dziesięciu ustalonym nabywcom różne rodzaje broni wraz z amunicją i oprzyrządowaniem w postaci tłumików. Sprzedawali głównie pistolety czeskie marki CZ różnych modeli, pistolety austriackie Glock 19, pistolety  produkcji słowackiej marki PS 97S – Arrow, a także pistolet maszynowy marki Skorpion. Nabywcy kupowali broń dla siebie lub z zamiarem dalszego jej zbycia. Koszt nabycia pistoletów wynosił od 700 EURO do 1000 EURO, gdyż w tej walucie przeprowadzano transakcje. Dodatkowo w 2013 roku Tomasz M. samodzielnie dokonał transakcji zbycia pistoletu marki PS  97S – Arrow. Broń tę wcześniej kupowali od ustalonej osoby będącej obywatelem Republiki Czeskiej. Łącznie, w okresie objętym treścią aktu oskarżenia Tomasz M. i Michał O. zbyli na terenie Polski czternaście sztuk broni palnej i amunicję w ilości co najmniej trzystu trzydziestu sztuk uzyskując z tego tytułu korzyść w wysokości ok. 40 tys. zł. – przypadającą na każdego z nich.

Część z egzemplarzy broni była transportowana przez Tomasza M. i Michała O. przez granice polsko – czeską osobiście. Pozostałe przywoził do Polski obywatel Czech. On również zdobywał amunicję.

Tomasz M. i Michał O. w toku śledztwa przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw – handlu bronią i złożyli obszerne wyjaśnienia. Pozwoliło to na ustalenie personaliów wszystkich nabywców oferowanej przez nich broni. Trzy osoby, które nabyły broń i amunicję przyznały się do popełnienia zarzucanego im czynu. Pozostali nabywcy broni nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw. Zarówno Tomaszowi M., Michałowi O. jak i nabywcom broni zarzucono popełnienie przestępstw handlu bronią / art. 263§1 kk / .

W toku śledztwa uzyskano szereg opinii dotyczących sprzedawanej broni. Biegli z zakresu badania broni i amunicji stwierdzili, że badane egzemplarze stanowią broń palną w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji i na ich posiadanie wymagane jest pozwolenie.

Postanowieniem prokuratora wyłączono materiały sprawy dotyczące obywatela Republiki Czeskiej i przekazano je następnie stronie czeskiej do dalszego prowadzenia.

Sprzedawcy broni: Tomasz M. i Michał O. byli w przeszłości wielokrotnie karani, głównie za przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa narkotykowe.

Tomasz M., Michał O. wyrazili zgodę na skazanie ich bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie im następujących kar łącznych:

- Tomaszowi M. kary dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby wynoszący sześć lat,

- Michałowi O. kary dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby wynoszący sześć lat.

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze złożył również jeden z nabywców broni

- Tomasz K. / kara łączna 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 5 lat /. Wnioski te wraz z aktem oskarżenia zostały przekazane do Sądu.

            Pozostałym nabywcom broni grożą kary pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu.

Aktualności