Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Handlujący narkotykami i nabywcy tych środków -oskarżeni.

07-01-2010

Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 12 osobom. Dominik K., Joanna K. i Natalia W., co najmniej od marca 2009 roku do czasu zatrzymania w dniu 15 czerwca 2009 roku tworzyli zorganizowaną grupą mającą na celu popełnianie przestępstw polegających na udzielaniu innym osobom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, środków odurzających i substancji psychotropowych. Grupa ta liczyła, co najmniej 3 osoby mające wspólny cel, każda tych osób miała ustalony zakres zadań. Dominik K. kierował grupą, zapewniał zaopatrzenie w środki odurzające i substancje psychotropowe, a także przyjmował zamówienia od osób, którym udzielane były następnie środki odurzające lub substancje psychotropowe oraz często sam przekazywał narkotyki odbiorcom i odbierał od nich zapłatę. Natalia W. udostępniła swoje mieszkanie, w którym przechowywane były środki odurzające i substancje psychotropowe, dzielono je tam na mniejsze porcje, a co najmniej w kilku przypadkach osobiście udzielała narkotyków innym osobom, przyjmując za to zapłatę. Joanna K. na polecenie Dominika K. zanosiła środki odurzające lub substancje psychotropowe osobom zainteresowanym ich nabyciem i odbierała od nich zapłatę.
Ponadto już we wcześniejszym okresie, co najmniej od lipca 2008 roku, Dominik K. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udzielał innym osobom środków odurzających i substancji psychotropowych. Już wówczas Dominik K. z odpłatnego udzielania innym osobom środków odurzających i substancji psychotropowych uczynił sobie stałe źródło dochodu.
Materiał dowodowy zebrany w niniejszej sprawie pozwala na dokładne ustalenie osób, którym w okresie od marca 2009 roku do 15 czerwca 2009 roku
Dominik K., Joanna K. lub Natalia W., działając w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw, udzielili środków odurzających w postaci ziela konopi lub haszyszu oraz substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i LSD. Są to pozostałe osoby objęte aktem oskarżenia.
Dominik K. również nieodpłatnie udzielał znajomym środków odurzających lub substancji psychotropowych. Udzielanie to polegało na wspólnym używaniu tych środków lub substancji z ustalonymi i nieustalonymi mężczyznami.
W toku postępowania przedstawiono także zarzuty posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych osobom nabywającym te środki lub substancji od Dominika K. lub innych członków kierowanej przez niego grupy przestępczej. Ustalono, że Radosław D. 6 razy nabył środek odurzający w postaci ziela konopi, Wojciech K. 9 razy nabył ziele konopi, haszysz lub amfetaminę, Łukasz L. 5 razy nabył ziele konopi lub haszysz, Krzysztof P. 1 raz nabył ziele konopi, Łukasz R. 20 razy nabył ziele konopi, Tadeusz S. 7 razy nabył ziele konopi lub amfetaminę, Anna W. 5 razy nabyła ziele konopi, Grzegorz Z. 13 razy nabył ziele konopi lub amfetaminę, Mariusz K. jeden raz nabył ziele konopi.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dominik K. przyznał się jedynie do posiadania ziela konopi ujawnionego w samochodzie należącym do innej osoby, natomiast nie przyznał się do pozostałych zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Przesłuchany przed sądem dodatkowo przyznał się do posiadania plecaka z zawartością amfetaminy, ujawnionego w mieszkaniu Natalii W. Podczas ostatniego przesłuchania - po zapoznaniu się z aktami śledztwa Dominik K. przyznał się również do odpłatnego udzielania narkotyków tym osobom, które w złożonych wyjaśnieniach potwierdziły, że nabywały od niego środki odurzające lub substancje psychotropowe, nie podając przy tym nazwisk tych osób.
Przesłuchana w charakterze podejrzanej Joanna K. nie przyznała się do zarzucanych jej czynów, w złożonych wyjaśnieniach zaprzeczyła, aby miała uczestniczyć w grupie przestępczej albo w obrocie narkotykami. Przesłuchana w areszcie śledczym częściowo przyznała się do zarzucanych jej czynów i złożyła obszerne wyjaśnienia, w których opisała mechanizm funkcjonowania grupy przestępczej, osoby pomagające Dominikowi K. w przestępczej działalności, a także znane jej osoby, którym udzielał środków odurzających lub substancji psychotropowych. Podczas kolejnego przesłuchania nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i zaprzeczyła wcześniej złożonym wyjaśnieniom.
Przesłuchana w charakterze podejrzanej Natalia W. początkowo przyznała się jedynie do zarzutu uprawy konopi innych niż włókniste wyjaśniając, że uprawiała je w charakterze roślin ozdobnych. Nie przyznała się do pozostałych zarzucanych jej czynów zaprzeczając, aby sama miała coś wspólnego z obrotem narkotykami, jak również, aby miała świadomość, że Dominik K. w jej mieszkaniu przechowywał środki odurzające lub substancje psychotropowe. Przesłuchana przed sądem oraz podczas kolejnych przesłuchań przyznała się do zarzucanych jej czynów i złożyła obszerne wyjaśnienia opisując okoliczności ich popełnienia.
Pozostałe osoby przesłuchane w charakterze podejrzanych nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Dominik K. był dwukrotnie karany- w 2008 roku i 2009 roku za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Joanna K. była też karana w 2009 roku za przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani.
Do odrębnego postępowania wyłączono materiały procesowe dot. łącznie 29 podejrzanych, wobec których skierowano do sądu akty oskarżenia wraz z wnioskami o dobrowolne poddanie się karze / dotyczy to 21 osób/, a co do 8 osób skierowało wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego.
Dominik K. jest tymczasowo aresztowany. Jemu oraz Joannie K. i Natalii W. grożą kary pozbawienia wolości do lat 15, a pozostałym oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności do lat 3.

Aktualności