Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

II Kongres Nauk Sądowych

Komunikat nr 1

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, że trwają prace przygotowawcze II Kongresu Nauk Sądowych. Planujemy, że Kongres  odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.

Tematyka kongresu:

1. Zmiany w polskim postępowaniu karnym. Nowe podejście do zasada kontradyktoryjności.

2. Ustawa o biegłych sądowych, status biegłego w Polsce.

Do wzięcia udziału w kongresie zapraszamy wszystkich biegłych wpisanych na listy biegłych w Sądach Okręgowych, jak i biegłych powoływanych do sprawy (ad hoc) rzeczoznawców oraz prawników. Zmiany jakie będą obowiuązywać w kodeksach w Polsce  od dnia 1 lipca 2015 roku dają nowe możliwości jak i ryzyko dla ekspertów - przez dopuszczenie mozliwości wydawania opinii prywatnych na zlecenie kancelarii adwokackich. Zgornie z harmonogramem prac nad ustawą o biegłych liczymy, iż do 20-tego czerwca zostanie ona przyjeta przez Sejm RP.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą ujęte w komunikacie nr 2, który ukaże się w styczniu 2015 roku.

Informacje o I KNS znajdą Państwo na stronie www.1kns.pl

 

Komitet Organizacyjny:

Dr med. Jerzy Pobocha,

Komitet Naukowy:

prof. dr Tadeusz Tomaszewski

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

www.ptps.com.pl

e-mail: ptps@ptps.com.pl

tel: 605-053-894 i 506-728-740

fax: 091 – 881-21-34

 

 

Aktualności