Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/01/09 ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniu

przetarg nieograniczony na transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Wieliczce

III 281/01/09                                                                           Kraków, dnia 13 stycznia 2009r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaZamawiający, Prokuratura Okręgowa w Krakowie, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058 ) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o sygn. III 281/01/09 na transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Wieliczce. W zakresie przedmiotowego postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności