Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/02/08 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego „ o sygn. III 281/02/08

III 281/02/08                                                                      Kraków, dnia 04 lutego 2008r


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Prokuratura Okręgowa w Krakowie zawiadamia o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w XX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego „ o sygn. III 281/02/08

Ofertą najkorzystniejszą okazała się oferta Wykonawcy:

Oferta nr 3 MAK Sp. z o.o. , ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń   
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 313 155,70 zł

oferta niniejsza spełniła wszelkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów

W postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla prokuratur okręgu krakowskiego „ o sygn. III 281/02/08 do dnia 04.02.2008r. do godziny 10.15 złożono 8 ofert:

Oferta nr 1   Prooffice.net , 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8a
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 336 298,93 zł
Oferta uzyskała 93,12 punktów

Oferta nr 2. Automatyka Biurowa Sp. z o.o. , Al. Prymasa Tysiąclecia 103 , 01-424 Warszawa
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 325 203,20 zł
Oferta uzyskała 96,30 punktów

Oferta nr 3 MAK Sp. z o.o. , ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 313 155,70 zł
Oferta uzyskała 100 punktów

Oferta nr 4 Alltech Sp.j. Z. Pająk, A. Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 335 388,98 zł
Oferta uzyskała 93,37 punktów

Oferta nr 5 MCSI Ltd Sp. z o.o. , ul. Cybulskiego 3 , 00-725 Warszawa
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 333 108,80 zł
Oferta uzyskała 94,01 punktów

Oferta nr 6  PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka jawna, 90-516 Łódź, ul. Wólczańska 66
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 323 232,00 zł
Oferta uzyskała 96,88 punktów

Oferta nr 7   Partner w Biurze, Sp. z o.o., 30-716 Kraków, ul. Przewóz 34 c
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 338 086,54 zł
Oferta uzyskała 92,63 punktów

Oferta nr 8 ARAMUS Piotr Sumara , ul. Ostatnia 1 D, 31-444 Kraków
- oferowana cena brutto za całość zamówienia 362 936,02 zł
Oferta uzyskała 86,28 punktów
Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) w dniu 04.02.2008r zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy oddzielnym pismem.

p.f. Zastępcy Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności