Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/04/09 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu”

III 281/04/09                                                                          Kraków, dnia 28 stycznia 2009r.


Do wszystkich Wykonawców

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058 ) Prokuratura Okręgowa w Krakowie zawiadamia o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058) na podstawie kryterium wyboru oferty określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „usługi ochrony osób i mienia  w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu” wybrano ofertę najkorzystniejszą następującego Wykonawcy:

Oferta nr 4 :
Agencja Ochrony Osób i Mienia " KARO" Sp. z o.o., 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37,
fax. 032 295 56 71 - oferowana cena brutto 91 463,40 zł

oferta niniejsza spełniła wszelkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
oraz jej cena brutto za całość zamówienia jest najniższa.


W postępowaniu na „usługi ochrony osób i mienia w budynku Prokuratury Rejonowej w Olkuszu” do dnia 20.01.2009r. do godziny 10.15 złożono 6 ofert:

Oferta nr 1.
  Elitarne Biuro Ochrony Biznesu "GROM" , ul. Kilińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz , fax. 018 442 37 60  
- oferowana cena brutto 99 149,40 zł

Oferta nr 2.
Agencja Ochrony Osób i Mienia SPEC/AS SECURITY Tadeusz Woźniak, 32-410 Dobczyce,
ul. Poniatowska 12, fax. 012 271 14 38.
- oferowana cena brutto 262 348,00 zł

Oferta nr 3.
Solid sp. z o.o. , ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, fax. 012 430 48 09
- oferowana cena brutto 115 656,00 zł

Oferta nr 4.
Agencja Ochrony Osób i Mienia " KARO" Sp. z o.o., 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37, fax. 032 295 56 71
- oferowana cena brutto 91 463,40 zł

Oferta nr 5.
BOS Spółka z o.o. 31-868 Kraków, os. II Pułku Lotniczego 15/46, fax. 012 642 50 50
- oferowana cena brutto 121 699,98 zł

Oferta nr 6.
Biuro Ochrony Osób i Mienia "ARES" Grzegorz Cieślik, 32-300 Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29/34, fax. 032 754 46 44
- oferowana cena brutto 117 120,00 zł


Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058) w dniu 28.01.2009r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy oddzielnym pismem.


ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności