Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/13/08 ogłoszenie o zawarciu umowy

przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem mebli biurowych w gabinetach prokuratorów, sekretariatach i pomieszczeniu gospodarczym na III piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2.

III 281/13/08Kraków: przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem mebli biurowych w gabinetach prokuratorów, sekretariatach i pomieszczeniu gospodarczym na III piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2.
Numer ogłoszenia: 292533 - 2008; data zamieszczenia: 30.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256921 - 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, faks 012 4119518.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PROKURATURA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem mebli biurowych w gabinetach prokuratorów, sekretariatach i pomieszczeniu gospodarczym na III piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli biurowych w gabinetach prokuratorów, sekretariatach i pomieszczeniu gospodarczym na III piętrze w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 2. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA: 1. POMIESZCZENIE 1 - GABINET PROKURATORA ( zdjęcie P1) 1 Biurko z dwoma kontenerami 2 Dostawka do biurka - trapezowa 3 Biurko komputerowe 4 Fotel ze skórzana tapicerką 5 Szafa 6 Szafa z przeszklonymi drzwiami 7 Szafka 8 Stół konferencyjny 9 Krzesła biurowe ze skórzaną tapicerką szt. 10 10 Szafa ubraniowa 11 Szafka rtv 2. POMIESZCZENIE 2 - SEKRETARIAT 1 ( zdjęcie P2 i P2A) 1 Biurko z dwoma kontenerami i nadbudówką recepcyjną 2 Fotel biurowy 3 Szafka z szufladami i drzwiami przesuwnymi 4 Szafka z pólkami i szufladami 5 Stolik 6 Krzesło biurowe szt. 3 7 Szafy ubraniowe szt. 2 8 Stolik ze szklanym blatem 3. POMIESZCZENIE 3 - SEKRETARIAT 2 ( zdjęcie P3) 1 Biurko z dwoma kontenerami i nadbudówką recepcyjną 2 Fotel biurowy 3 Szafka z szufladami i drzwiami przesuwnymi 4 Szafka-kredens 5 Stolik 4. POMIESZCZENIE 4 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE ( zdjęcie P4) 1 Biurka komputerowe szt. 4 2 Krzesła biurowe szt. 3 3 Szafy na dokumenty szt. 5 4 Obudowa sejfu 5. POMIESZCZENIE 5 - GABINET PROKURATORA ( zdjęcie P5) 1 Biurko z dwoma kontenerami 2 Dostawka do biurka - trapezowa 3 Biurko komputerowe 4 Fotel ze skórzana tapicerką 5 Szafa 6 Szafa z przeszklonymi drzwiami 7 Szafka 8 Stół konferencyjny 9 Krzesła biurowe szt. 6 10 Szafa ubraniowa 11 Szafka rtv 6. POMIESZCZENIE 6 - GABINET PROKURATORA ( zdjęcie P6) 1 Biurko z dwoma kontenerami 2 Dostawka do biurka - trapezowa 3 Biurko komputerowe 4 Fotel ze skórzana tapicerką 5 Szafa 6 Szafa z przeszklonymi drzwiami 7 Szafka 8 Stół konferencyjny 9 Krzesła biurowe szt. 6 10 Szafa ubraniowa 11 Szafka rtv Zgodnie z rysunkami zawartymi w załączniku nr 1.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 55375 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ALBA PPHU Alicja Brzozowska & Leszek Brzozowski, ul. Warszawska 131 A, 61-047 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 55375
• Oferta z najniższą ceną: 55375 oferta z najwyższą ceną: 77260
• Waluta: PLN.

Prokurator Okręgowy

Artur WRONA

Aktualności