Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/16/08 wyjaśnienia

Dot. przetargu nieograniczonego na: „ dostawę paliwa w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart flotowych dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie na okres 24 miesięcy„

III 281/16/08                                                                          Kraków, dnia 3 listopada 2008r.

WYJAŚNIENIA


Dot. przetargu nieograniczonego na: „ dostawę paliwa w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart flotowych dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie na okres 24 miesięcy„

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na : dostawę paliwa w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart flotowych dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie na okres 24 miesięcy o sygn. III 281/16/08, Zamawiający odpowiada na zapytanie, które zostało nadane pocztą elektroniczną w dniu 31.10.2008r. co do wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. „ Czy istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedstawienia dat poszczególnych tankowań w załączniku do faktur?
Informuję jednocześnie, iż daty poszczególnych tankowań byłyby przedstawione w raporcie sprzedaży, przesyłanym do Zamawiającego droga mailową.”
2. „ Czy istnieje możliwość podania w Formularzu Ofertowym cen z okresu 27.10 – 2.11 ? Informuję, iż w związku z koniecznością przesłania oferty drogą mailową, nie jesteśmy w stanie przedstawić cen podanego przez Zamawiającego w SIWZ okresu.”
3. „ Czy istnieje możliwość odstąpienia od zapisów w Projekcie umowy, dotyczących kar umownych za brak możliwości tankowania paliwa na stacji przedstawionej w ofercie oraz za nieterminowe wydanie kart paliwowych?
Informuję, iż w przypadku braku możliwości tankowania paliw na stacjach zaproponowanych w ofercie, Zamawiający ma możliwość tankowania paliw na każdej inne stacji paliw Wykonawcy, należącej do sieci obsługującej karty paliwowe.”

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie udziela następujących odpowiedzi:
Ad. 1 – Jeżeli daty poszczególnych tankowań będą przedstawione w raporcie sprzedaży przesłanym droga mailową to Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia dat tankowania w załączniku do faktury.
Ad. 2 – Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian, pozostaje przy treści zawartej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ad. 3 – Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian, pozostaje przy treści zawartej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności