Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/18/08 ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Dot. przetargu nieograniczonego na: „ dostawę paliwa w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart flotowych dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie na okres 24 miesięcy„

III 281/18/08                                                                       Kraków, dnia 24 listopada 2008r.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dot. przetargu nieograniczonego na: „ dostawę paliwa w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart flotowych dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie na okres 24 miesięcy„


Zamawiający, Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zgodnie z art.. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007r. nr. 223 poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058./ informuje o unieważnieniu postępowania na „dostawę paliwa w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart flotowych dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie na okres 24 miesięcy„. W zakresie przedmiotowego postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zastępca Prokuratora Okręgowego

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności