Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 281/21/08 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

"Dostawa sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych"

III 281/21/08

"Dostawa sprzętu komputerowego
dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej prokuratur rejonowych"

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 347977-2008 z dnia 2008-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w opakowaniach do siedziby Odbiorcy tj. Prokuratury Okręgowej w Krakowie...
Termin składania ofert: 2008-12-11
Numer ogłoszenia: 356719 - 2008; data zamieszczenia: 09.12.2008

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 347977 - 2008 data 03.12.2008 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, 30-965 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6196010, fax. 012 4119518.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
• W ogłoszeniu jest: Zadanie nr 2 Dostawa: 2 szt. - Notebook 2 szt. -Drukarka laserowa mono, sieciowa z modułem druku dwustronnego 8 szt.-zestawów komputerowych Dyskietki, akcesoria komputerowe, akcesoria do czyszczenia komputerów według zestawienia w załączniku nr 3.
• W ogłoszeniu powinno być: Zadanie nr 2 Dostawa: 2 szt. - Notebook 4 szt. -Drukarka laserowa mono, sieciowa z modułem druku dwustronnego 13 szt.-zestawów komputerowych Dyskietki, akcesoria komputerowe, akcesoria do czyszczenia komputerów według zestawienia w załączniku nr 3.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4.
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2008 godzina 10:15, miejsce : Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, parter, pok. 15.
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2008 godzina 10:15, miejsce : Prokuratura Okręgowa w Krakowie, ul. Mosiężnicza 2, parter, pok. 15.

Powyższe dane należy uwzględnić w pozostałych częściach SIWZ w formularzu oferty
( załączniku nr 1) oraz w formularzu cenowym( załączniku nr 2)


Prokurator Okręgowy
Artur WRONA

Aktualności