Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/02/10 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

paliwo w systemie bezgotówkowym

III 2811/02/10                                                               Kraków, dnia 27 maja 2010 roku


Wszyscy Wykonawcy


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr III 2811/02/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa w systemie bezgotówkowym, na podstawie kart flotowych dla Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych jej jednostek na okres 24 miesięcy

Zamawiający - Prokuratura Okręgowa w Krakowie działając na zasadzie art.92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. 2007.223.1655 z późn. zm./ - zawiadamia o wynikach przedmiotowego postępowania:


I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy :
 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. , ul. Chemików 7, 09-411 Płock

W/w Firma uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert.


II. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

Powyższej czynności Zamawiający dokonał zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 1pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta firmy:

 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. , ul. Chemików 7, 09-411 Płock
( oferowana cena brutto za 1l benzyny bezołowiowej 95 – 4,64 zł brutto
Całość zamówienia tj. 85 000 litrów benzyny bezołowiowej 95 : 394 400,00 zł brutto
oferowana cena brutto za 1l oleju napędowego – 4,28 zł brutto
całość zamówienia tj. 3 700 litrów oleju napędowego: 15 836,00 zł brutto )
PROKURATOR OKRĘGOWY

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności