Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/09/09 ogłoszesnie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy : „usługi serwisowo - materiałowej w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – użytkowej kserokopiarek należących do prokuratur okręgu krakowskiego”

III 2811/09/09                                                                               Kraków, dnia 20 marca 2009r.


                                                                             Do wszystkich Wykonawców

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058 ) Prokuratura Okręgowa w Krakowie zawiadamia o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058) na podstawie kryterium wyboru oferty określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „usługę serwisowo - materiałową w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – użytkowej kserokopiarek należących do prokuratur okręgu krakowskiego” wybrano ofertę najkorzystniejszą następującego Wykonawcy:

Oferta nr 3 :
EXPERT POLAND Sp. z o.o., ul. Szlak 24, 31-153 , fax. 012 632 21 33
- oferowana cena brutto za wykonanie 100 kserokopii 2,29 zł

oferta niniejsza spełniła wszelkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ
oraz jej cena brutto za całość zamówienia jest najniższa i otrzymała 100 pkt.


W postępowaniu na „usługę serwisowo - materiałową w zakresie utrzymania w pełnej sprawności techniczno – użytkowej kserokopiarek należących do prokuratur okręgu krakowskiego” do dnia 19.03.2009r. do godziny 10.15 złożono 5 ofert:

Oferta nr 1.
HICOPY Polska Sp. z o.o., 30-148 Kraków, ul. Lindego 7, fax. 626 06 32  
- oferowana cena brutto za wykonanie 100 kserokopii 3,99 zł
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 57 punktów.
Oferta nr 2.
ABI SERWIS S.C. Z.Stolecki & P. Gwóźdź, Al. Roździeńskiego 88A,40-203 Katowice, fax. 032 351 63 31
- oferowana cena brutto za wykonanie 100 kserokopii 4,80 zł
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 48 punktów.
Oferta nr 3.
EXPERT POLAND Sp. z o.o., ul. Szlak 24, 31-153 , fax. 012 632 21 33
- oferowana cena brutto za wykonanie 100 kserokopii 2,29 zł
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 100 punktów.
Oferta nr 4.
COPY CENTRE, 31-036 Kraków, ul. Halicka 10/11, fax. 012 429 43 15
- oferowana cena brutto za wykonanie 100 kserokopii 10,98 zł
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 21 punktów.
Oferta nr 5.
XEMAR Mariusz Czopik, ul. Grunwaldzka 99, 43-600 Jaworzno, fax. 032 614 13 93
- oferowana cena brutto za wykonanie 100 kserokopii 3,53 zł
W/w Firma w ramach przyjętego przez Zamawiającego kryterium oceny ofert - cena brutto oferty 100% uzyskała 65 punktów.Powyższe informacje zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. nr 171, poz. 1058) w dniu 20.03.2009r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz
w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy oddzielnym pismem.


ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Lidia JARYCZKOWSKA

Aktualności