Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

III 2811/13/09 wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych”.

III 2811/13/09                                                                               Kraków, dnia 15 lipca 2009 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług
w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych”.

Zamawiający odpowiada na zapytanie, które zostało nadane faksem w dniu 14.07.2009r. o treści:
„-Jakie jest planowane średniomiesięczne zapełnienie parkingu w Krakowie samochodami osobowymi do 3,5 tony?
-Jakie jest planowane średniomiesięczne zapełnienie parkingu w Krakowie motocyklami i motorowerami?
-Jakie jest planowane średniomiesięczne zapełnienie parkingu w Krakowie przyczepami lekkimi do 750 kg masy całkowitej?
-Jakie jest planowane średniomiesięczne zapełnienie parkingu w Krakowie samochodami ciężarowymi i innymi pojazdami powyżej 3,5 tony?
-Jakie jest planowane średniomiesięczne zapełnienie parkingu w Krakowie samochodami osobowymi do 3,5 tony?
-Jakie jest planowane średniomiesięczne zapełnienie parkingu w Krakowie częściami i innymi podzespołami?
Powyższe dane-ilość pojazdów i części są niezbędne do poprawnego skalkulowania ceny i oszacowania powierzchni parkingu niezbędnej do wykonania zamówienia.”

Zamawiający wyjaśnia:
1. Nie można precyzyjnie określić liczby pojazdów, które będą przechowywane na parkingu strzeżonym Wykonawcy, gdyż uzależnione jest to od charakteru prowadzonych postępowań i decyzji prokuratorów.
2. Zgodnie z pkt. XII ust. 5 SIWZ Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest przetransportować na swój parking 20 pojazdów z parkingu przy ul. Saskiej 4 zlokalizowanego na terenie miasta Krakowa (w zakresie pakietu nr I) , 5 pojazdów
z parkingu przy ul. Trzebińskiej 39 na ternie miasta Chrzanowa( w zakresie pakietu nr II) na parking Wykonawcy, który wygra niniejsze postępowanie w danym pakiecie.


ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Jan KOŚCISZ

Aktualności