Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

III 2811/14/09 ogłoszenie o unieważnieniu postępownia

dot. transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Myślenicach.

III 2811/14/09                                             Kraków, dnia 17 września 2009r.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058) Prokuratura Okręgowa w Krakowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania
III 2811/14/09 o udzielenie zamówienia publicznego na transport zwłok w granicach obszaru działania Prokuratury Rejonowej w Myślenicach.
PROKURATOR OKRĘGOWY

Artur WRONA

Aktualności