Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja dot. przedstawienia zarzutu Tomaszowi P.

Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzone jest postępowanie  w sprawie zabójstwa młodego chłopaka, w dniu 10 grudnia 2013 r. pomiędzy godziną 20.00 a 20.30 w rejonie bloków na os. Mistrzejowice Nowe.

Śmierć poniósł 19 -letni uczestnik bójki, zaś Tomasz P. (19 lat) i jego kolega – rówieśnik, doznali obrażeń w postaci ran ciętych  odpowiednio - twarzy i obu rąk oraz pleców.

Wszyscy ww. zostali zidentyfikowani jako kibice Cracovii.

Sekcja zwłok uczestnika tej bójki została przeprowadzona w dniu 12 grudnia 2013 r. przez biegłych ZMS UJ, z udziałem prokuratora - referenta. Wykazała ona, że przyczyną zgonu była pojedyncza rana kłuta grzbietu penetrującą do jamy opłucnej. W wyniku uszkodzenia płuca doszło do masywnego krwotoku wewnętrznego i w jego następstwie do śmierci. Na ciele zmarłego nie stwierdzono żadnych dalszych obrażeń.

Biorąc pod uwagę, że zgon był następstwem pojedynczego pchnięcia narzędziem ostrym, kończystym (nożem) w rejon klatki piersiowej prokurator uznał, że tylko kwalifikacja z art. 148 §1 kk oddaje całość kryminalnego bezprawia czynu.  Przeprowadzone bezpośrednio po zdarzeniu oględziny miejsca zdarzenia  doprowadziły do zabezpieczenia szeregu dowodów rzeczowych w tym niebezpiecznych narzędzi, którymi posługiwali się sprawcy / w tym noża /.

W dniu dzisiejszym prokurator przedstawił Tomaszowi P. zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym, w której uczestnicy używali niebezpiecznych narzędzi. Podejrzany Tomasz P. używał maczety. W czasie przeszukania, przy zatrzymaniu Tomasza P. w dniu 12.05.br,  ujawniono marihuanę w ilości ok.100 g. W tym zakresie Tomaszowi P. został przedstawiony zarzut - posiadania wymienionego środka odurzającego.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tomasz P. częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Składa obszerne wyjaśnienia. Z uwagi na dobro wykonywanych czynności prokuratura nie udziela żadnych informacji związanych z wyjaśnieniami podejrzanego. Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego podejmie decyzję o rodzaju środków zapobiegawczych. Nie można wykluczyć, że taka decyzja zostanie podjęta w późnych godzinach wieczornych.

Czynności, które obecnie przeprowadzono, jak również te, które wykonywano od dnia zdarzenia, pozwoliły na wskazanie osób, które brały udział w tej bójce, a które należą do pseudokibiców klubu Wisły Kraków i Cracovii.

Tomaszowi P. grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Aktualności