Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja dotycząca Prezydenta M. Tarnowa.

W śledztwie dotyczącym zmowy przetargowej związanej z inwestycją – budowa połączenia Al. Jana Pawła II z węzłem Krzyż Autostrady A4 w Tarnowie uzyskano materiały  wskazujące na możliwość zaistnienia czynów korupcyjnych. W związku z tym wyłączono materiał procesowy w tym zakresie do odrębnego postępowania, w którym, po wykonaniu czynności zatrzymano Bogdana G. / pierwotnie przedstawiono mu zarzut płatnej protekcji /. Zarzut ten, kilka dni temu został zmieniony – w związku z ujawnieniem nowych okoliczności i wymieniony obecnie pozostaje pod zarzutem popełnienia przestępstwa z art.18 par. 3 kk w zw. z art. 228 par 1kk. tj. pomocnictwa do przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 50 tys. zł., poprzez odebranie od przedstawicieli firmy budowlanej pieniędzy w wym. kwocie i wręczenie ich Ryszardowi Ś.

W dniu dzisiejszym przedstawiono zarzut Ryszardowi Ś, który jest podejrzany o to, że w nieustalonym czasie w okresie od dnia 9 września 2010 roku do dnia 30 listopada 2010 roku w Tarnowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w związku z pełnieniem funkcji publicznej Prezydenta Miasta Tarnowa, przy pomocy udzielonej przez Bogdana G.  pełniącego funkcję prezesa zarządu Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej Unia Tarnów, przyjął za jego pośrednictwem od przedstawicieli jednej z firm budowlanych korzyść majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) złotych, w zamian za przychylność dla tej firmy i umożliwiającą uzyskanie przez nią korzystnych decyzji przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa oraz uprzywilejowanej pozycji w ramach przeprowadzonych przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie procedur udzielenia zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych na wykonanie robót drogowych, a w konsekwencji wygranie tych przetargów i realizację inwestycji / art. 228 par. 1 kk./.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Ryszard Ś. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.  Złożył wyjaśnienia, które nie korespondują z zebranym dotychczas materiałem dowodowym w sprawie. Prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do Sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Ryszarda Ś. na okres 3 miesięcy / z  uwagi na obawę matactwa i realnie grożącą mu wysoką karę /. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Nadmienić należy, że szereg istotnych czynności w sprawie wykonywali funkcjonariusze ABW Delegatura w Krakowie. Rola i działanie funkcjonariuszy w pełni zasługuje na uznanie.

Aktualności